Hamnsanering ska rena Östersjön

Miljöarbete Den gamla industrihamnen i Oskarshamn innehåller tonvis av bly, kadmium och andra tungmetaller. Nu ska den saneras för mer än en halv miljard kronor – för att minska läckaget till Östersjön.

Hamnsanering ska rena Östersjön
Naturvårdsverket

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är det hittills största efterbehandlingsprojektet med statligt bidrag i Sverige – och har föregåtts av nästan 20 års förberedelser.

Fram till 2018 kommer en halv miljon kubikmeter förorenade bottensediment att sugas och grävas bort, vilket motsvarar ungefär lika stor volym som Globen arena i Stockholm.

500 miljoner kronor

Naturvårdsverket har beslutat om bidrag på nära 400 miljoner kronor till saneringsarbetet, som totalt kommer att kosta drygt 500 miljoner kronor.

̶ Det här projektet är den största miljömuddringen i Sverige och vi har under förberedelserna samlat på oss en enorm kunskapsbank som vi vill dela med oss av, säger Bodil Liedberg Jönsson, kommunens beställarombud för saneringen.

Deponi utan läckage

Muddringen ska genomföras på ett sådant sätt att grumlingen ska bli så liten som möjligt. De uppgrävda massorna avvattnas och transporteras på täckta flak till en särskild deponi i området Storskogen. Deponin är utformad så att ett eventuellt läckage av föroreningar ska kunna tas om hand så att de inte påverkar miljön.

– Saneringen kommer att bidra till en bättre miljö i Östersjön. Sedimenten innehåller betydande mängder farliga ämnen. Målet med muddringsarbetet är att minska läckaget av farliga ämnen från sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng till Östersjön med 90 procent, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

 

Fakta

Föroreningar i hamnbassängen:

  • 70 gram av den mycket farliga luftföroreningen dioxin
  • 200 ton bly
  • 3 ton kadmium
  • 600 ton zink
  • 30 ton arsenik
  • 500 kilo kvicksilver
  • 300 ton koppar
  • PCB i bottensedimenten
  • Industriell verksamhet har släppt ut föroreningar i hamnen sedan mitten av 1800-talet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.