nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är det hittills största efterbehandlingsprojektet med statligt bidrag i Sverige och har föregåtts av nästan 20 års förberedelser. FOTO: Naturvårdsverket

Hamnsanering ska rena Östersjön

Den gamla industrihamnen i Oskarshamn innehåller tonvis av bly, kadmium och andra tungmetaller. Nu ska den saneras för mer än en halv miljard kronor – för att minska läckaget till Östersjön.

  • Annons 1

Detta bildspel kräver JavaScript.

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är det hittills största efterbehandlingsprojektet med statligt bidrag i Sverige – och har föregåtts av nästan 20 års förberedelser.

Fram till 2018 kommer en halv miljon kubikmeter förorenade bottensediment att sugas och grävas bort, vilket motsvarar ungefär lika stor volym som Globen arena i Stockholm.

500 miljoner kronor

Naturvårdsverket har beslutat om bidrag på nära 400 miljoner kronor till saneringsarbetet, som totalt kommer att kosta drygt 500 miljoner kronor.

̶ Det här projektet är den största miljömuddringen i Sverige och vi har under förberedelserna samlat på oss en enorm kunskapsbank som vi vill dela med oss av, säger Bodil Liedberg Jönsson, kommunens beställarombud för saneringen.

Deponi utan läckage

Muddringen ska genomföras på ett sådant sätt att grumlingen ska bli så liten som möjligt. De uppgrävda massorna avvattnas och transporteras på täckta flak till en särskild deponi i området Storskogen. Deponin är utformad så att ett eventuellt läckage av föroreningar ska kunna tas om hand så att de inte påverkar miljön.

– Saneringen kommer att bidra till en bättre miljö i Östersjön. Sedimenten innehåller betydande mängder farliga ämnen. Målet med muddringsarbetet är att minska läckaget av farliga ämnen från sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng till Östersjön med 90 procent, säger Björn Risinger, generaldirektör för Naturvårdsverket.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.