nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Gäddviks vattenverk I Luleå kommun är en av 28 anläggningar som pekats ut som riksintresse av Havs- och vattenmyndigheten, Hav. FOTO: Luleå kommun

28 vattenanläggningar blir riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har beslutat att 28 områden med anläggningar för dricksvatten i Sverige är av riksintresse. Anläggningarna förser över 6,1 miljoner personer med dricksvatten.

  • Annons 1

Enligt miljöbalken ska områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för bland annat vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som kan försvåra användningen av dem.

– Myndighetens beslut gör att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. Det förenklar också för olika aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och järnvägar, säger Margareta Lundin Unger på Hav.

God kvalitet

Huvudkriterier för att en anläggning för vattenförsörjning ska pekas ut som riksintresse är att den nyttjas eller kan nyttjas av minst 50 000 människor, att den har stor kapacitet och god kvalitet, att den behövs som reserv eller för framtida användning. Den ska också vara rustad för påverkan från klimatförändringar, som ökad risk för översvämningar och högre vattentemperaturer.

– Vi har arbetat med frågan om fler riksintressen för dricksvattenförsörjning under en lång period och i stort samråd med andra myndigheter och berörda. Vi är väldigt glada över att ha kommit så här långt, säger Margareta Lundin Unger.

De 28 riksintressanta anläggningarna finns i 18 av 21 svenska län. Sedan tidigare är endast området med Bolmentunneln utpekat som riksintresse för vattenförsörjningen i Sverige. Bolmentunneln förser stora delar av Skåne med vatten från sjön Bolmen i Småland.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Vem finns bakom lucka 18? Jo, Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet. Han berättar om hans höjdpunkt på året – starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet.