Stora problem kring skötseln av Östersjön

Östersjön Det finns en oroväckande klyfta mellan kunskap och handling när det gäller miljöförvaltningen av Östersjön. Det menar fyra europeiska forskare som också pekar på möjliga vägar framåt.

Stora problem kring skötseln av Östersjön
Christine Westerhaus

I en tvärvetenskaplig studie ger fyra europeiska forskare en aktuell bild av läget i Östersjön. Det som frestar på Östersjöns ekosystem allra mest är övergödning, oljeutsläpp, kemiska föroreningar, överfiske och invasiva arter.

– Vi har tittat på hur man fattar åtgärdsbeslut för dessa fem problemfaktorer och vi ser en oroväckande klyfta mellan kunskap och handling när det gäller miljöförvaltningen av Östersjön, säger vetenskapsteoretikern Sebastian Linke som forskar om fiskeriförvaltning vid Göteborgs universitet.

En central slutsats är att det är för lite samarbete trots att olika aktörer har samma målsättning. Forskarna menar att det krävs nya beslutsprocesser för att få till ett hållbart samarbete mellan beslutsfattare och berörda aktörer, till exempel miljöorganisationer och aktiva fiskare.

Rapporten innehåller också tvärvetenskapliga analyser av möjliga vägar att gå för att uppnå en hållbar styrning och förvaltning av Östersjöns ekosystem. Till exempel föreslår forskarna en ny mötesform där forskare, förvaltare, fiskare och frivilliga organisationer kan diskutera erfarenheter och sociala värden – innan policystrategier skapas för fiskesektorn.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.