nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Trots alla ansträngningar från hundratals statliga och icke-statliga aktörer runt Östersjön finns det risk att miljömålen för 2020 inte uppfylls, menar Sebastian Linje, som tillsammans med fyra andra forskare pekar på möjliga vägar framåt. FOTO: Christine Westerhaus

Stora problem kring skötseln av Östersjön

Det finns en oroväckande klyfta mellan kunskap och handling när det gäller miljöförvaltningen av Östersjön. Det menar fyra europeiska forskare som också pekar på möjliga vägar framåt.

  • Annons 1

I en tvärvetenskaplig studie ger fyra europeiska forskare en aktuell bild av läget i Östersjön. Det som frestar på Östersjöns ekosystem allra mest är övergödning, oljeutsläpp, kemiska föroreningar, överfiske och invasiva arter.

– Vi har tittat på hur man fattar åtgärdsbeslut för dessa fem problemfaktorer och vi ser en oroväckande klyfta mellan kunskap och handling när det gäller miljöförvaltningen av Östersjön, säger vetenskapsteoretikern Sebastian Linke som forskar om fiskeriförvaltning vid Göteborgs universitet.

En central slutsats är att det är för lite samarbete trots att olika aktörer har samma målsättning. Forskarna menar att det krävs nya beslutsprocesser för att få till ett hållbart samarbete mellan beslutsfattare och berörda aktörer, till exempel miljöorganisationer och aktiva fiskare.

Rapporten innehåller också tvärvetenskapliga analyser av möjliga vägar att gå för att uppnå en hållbar styrning och förvaltning av Östersjöns ekosystem. Till exempel föreslår forskarna en ny mötesform där forskare, förvaltare, fiskare och frivilliga organisationer kan diskutera erfarenheter och sociala värden – innan policystrategier skapas för fiskesektorn.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.