nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Trots alla ansträngningar från hundratals statliga och icke-statliga aktörer runt Östersjön finns det risk att miljömålen för 2020 inte uppfylls, menar Sebastian Linje, som tillsammans med fyra andra forskare pekar på möjliga vägar framåt. FOTO: Christine Westerhaus

Stora problem kring skötseln av Östersjön

Det finns en oroväckande klyfta mellan kunskap och handling när det gäller miljöförvaltningen av Östersjön. Det menar fyra europeiska forskare som också pekar på möjliga vägar framåt.

  • Annons 1

I en tvärvetenskaplig studie ger fyra europeiska forskare en aktuell bild av läget i Östersjön. Det som frestar på Östersjöns ekosystem allra mest är övergödning, oljeutsläpp, kemiska föroreningar, överfiske och invasiva arter.

– Vi har tittat på hur man fattar åtgärdsbeslut för dessa fem problemfaktorer och vi ser en oroväckande klyfta mellan kunskap och handling när det gäller miljöförvaltningen av Östersjön, säger vetenskapsteoretikern Sebastian Linke som forskar om fiskeriförvaltning vid Göteborgs universitet.

En central slutsats är att det är för lite samarbete trots att olika aktörer har samma målsättning. Forskarna menar att det krävs nya beslutsprocesser för att få till ett hållbart samarbete mellan beslutsfattare och berörda aktörer, till exempel miljöorganisationer och aktiva fiskare.

Rapporten innehåller också tvärvetenskapliga analyser av möjliga vägar att gå för att uppnå en hållbar styrning och förvaltning av Östersjöns ekosystem. Till exempel föreslår forskarna en ny mötesform där forskare, förvaltare, fiskare och frivilliga organisationer kan diskutera erfarenheter och sociala värden – innan policystrategier skapas för fiskesektorn.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Han hoppas på mer innovation kopplat till klimatfrågan

Vem finns bakom lucka 18? Jo, Tommy Borglund, universitetslektor vid Örebro universitet. Han berättar om hans höjdpunkt på året – starten av Sveriges första masterutbildning inom företagsekonomi och hållbarhet.