Hållbarhetsbonus naturligt men ovanligt

Hållbarhet i praktiken Ica-gruppens chefer kan få bonus för sitt arbete med hållbarhet. Det är något som fler företag ser som en naturlig utveckling, enligt forskaren Tommy Borglund vid universitetet i Örebro. Trots det är hållbarhetsbonus ovanligt.

Hållbarhetsbonus naturligt men ovanligt
Hållbarhetsbonus motiverar. Foto: StockAdobe

Att hållbarhet ska ingå i det som ger bonus för högre befattningshavare, är inte kontroversiellt. Det berättar Tommy Borglund, forskare med inriktning på styrmedel och ledning vid universitetet i Örebro,

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Jag tror att fler och fler företag överväger att lägga in hållbarhetspunkter i sitt bonusprogram, säger han.

– De flesta tycker nog att det är naturligt. Hållbarhet är en viktig fråga för många och därför borde det avspeglas i den rörliga ersättningen till chefer.

Hållbarhetsbonus svår att beräkna

Men trots intresset och acceptansen, tror han inte att det är så vanligt. För frågan är hur bonusen ska räknas ut.

Det som ska utgöra underlag för bonus, måste gå att mäta. Därför handlar det ofta om arbetsmiljöfrågor som är lätt att räkna på, som antal olycksfall, sjukskrivningar, med mera. Men även klimatavtryck, utsläpp och energieffektivitet går bra att ha med.

– De flesta företag vill nog ha med det, men frågan är hur det ska gå till, säger Tommy Borglund.

Bonus som drivkraft tveksamt

Till det kommer frågan om det ens fungerar:

– Bonus bygger på en föreställning att människor reagerar på den typen av styrsystem. Vissa forskare menar att det är så, medan andra menar att den mänskliga naturen inte alls fungerar så, utan att det är eget engagemang, gruppdynamik, och sådana mjuka faktorer som avgör.

Han menar att bakom frågan om hållbarhetsbonus finns en större fråga om det vettiga i chefers ofta mycket höga löner.

– Aggressiva ersättningssystem hör inte hemma i hållbara företag, för de driver fram brist på ansvar, ökat risktagande och kortsiktighet som är ohållbart i näringslivet, säger Tommy Borglund.

”Det motiverar”

Kerstin Lindvall är hållbarhetschef i ett företag som faktiskt infört hållbarhet som en del av bonus, nämligen Ica-gruppen. Hon berättar:

– Vi ser det som en del i arbetet med att bli klimatneutrala till år 2020.

Hur väl chefernas arbete utfaller i förhållande till det målet, är en del av deras bonus. Hennes åsikt om det fungerar eller inte är klar:

– Det är klart att det motiverar att jobba med de här frågorna, säger Kerstin Lindvall.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.