Gas har gått om olja i Norge

Energi Norge är numera större exportör av naturgas till Västeuropa än den stora gasnationen Ryssland. Det har gjort gasen till Norges största exportvara. Gasutvinningen ger varje år utsläpp på cirka en miljon ton koldioxid.

Gas har gått om olja i Norge
Wikimedia.

Sedan 2004 har Norges gasproduktion ökat från cirka 80 till 117 miljarder kubikmeter. Det innebär en öning på nära 50 procent.

Exporten går i första hand till Europa och länder som Spanien, Nederländerna och Frankrike, men en ökande andel säljs till Japan, Sydkorea och Kina, skriver branschtidningen Energigas i sitt senaste nummer. Stora tankfartyg fraktar även flytande naturgas till Sydamerika och länder som Brasilien, Chile och Argentina. Även Sverige importerar flytande naturgas, som körs hit i tankbil.

Europas enda storskaliga produktionsanläggning för flytande naturgas, LNG, ägs av Statoil och ligger på norska ön Melkøya, utanför Hammerfest i Barents hav. Den öppnade i augusti 2007.

Från anläggningen på ön leds cirka 700 000 ton koldioxid tillbaka till gasfältet Snøhvit, och injiceras i borrhål på havsbotten. Men ungefär en miljon ton koldioxid släpps varje år ut i luften.

Allt fler industrier går över från olja till naturgas, som är lite miljövänligare. Tunga lastbilar och handelsfartyg har också börjat köra på flytande naturgas istället för på diesel och tjockolja.

Norges produktion av olja har avtagit sedan 2001, samtidigt som produktionen av av naturgas har ökat. Under de senaste åren har oljepriset fallit kraftigt.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.