Försvarsmakten oskyldig till PFAS-förorening av dricksvatten

PFAS Mark- och miljödomstolen anser att Försvarsmakten är oskyldig till PFAS-föroreningar av det kommunala dricksvattnet i Uppsala. VA-bolaget Uppsala vatten hade stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för saneringskostnader.

Försvarsmakten oskyldig till PFAS-förorening av dricksvatten
Försvarsmakten och Uppsala vatten till domstol i fråga om PFAS-föroreningar av dricksvatten. Foto: Adobe Stock

I augusti inleddes förhandlingarna i mark- och miljödomstolen mellan det kommunala VA-bolaget Uppsala vatten och Försvarsmakten. Något som Miljö & Utveckling skrivit tidigare om.

Uppsala vatten ansåg att Försvarsmakten stod ansvarig för att skadliga PFAS-kemikalier läckt från myndighetens verksamhet vid Ärna flygplats till kommunens dricksvatten inne i stan.

Stämde Försvarsmakten på 252 miljoner

Kostnaden för saneringen av dricksvattnet har enligt VA-bolaget kostat 37 miljoner kronor och ytterligare en årlig kostnad på fyra miljoner är att vänta. Därmed yrkade Uppsala vatten att Försvarsmakten skulle betala 252 miljoner kronor för saneringen.

Försvarsmakten däremot har under processen hävdat att det inte är deras verksamhet som orsakat PFAS-föroreningen i dricksvattnet, utan att föroreningen orsakats av andra källor. Nu ger Mark- och miljödomstolen Försvarsmakten rätt i frågan.

Försvarsmakten oskyldig till förorening

Enligt domen slår Mark- och miljödomstolen fast att det inte är Försvarsmaktens verksamhet vid flygplatsen som orsakat föroreningen av dricksvattnet vid Stadsträdgårdens vattentäkt i Uppsala.

”Domstolen har vid en sammantagen bedömning kommit fram till att […] det saknas tillräckligt stöd i utredningen för att förorening inom Ärna flygfält ger upphov till de halter och därmed mängder som förekommer i grundvattnet i Stadsträdgårdens vattentäkt”.

Domstolen menar att föroreningen istället kommer från andra källor och att Försvarsmakten därmed inte ska stå för kostnaden av saneringen.

Uppsala Vatten döms till att betala cirka 8,3 miljoner i ersättning för Försvarsmaktens rättegångskostnader.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.