Nudgingstudie: Synliga askkoppar får fler att fimpa rätt

Miljöarbete Askoppar som smälter in i omgivningen är fel strategi om man ska få människor att sluta fimpa på gatan, enligt en nudgingstudie från Göteborg.

Nudgingstudie: Synliga askkoppar får fler att fimpa rätt
Mer sådant här framöver. Foto: John Areblad, Kanvassfilm

Problemet med fimpar som ligger och skräpar på gatan kostar Göteborg stora summor årligen att hantera. Dessutom innehåller fimpar miljögifter och har en lång nedbrytningstid.

Sedan hösten 2016 har Göteborgs stad tillsammans med företaget A Win Win World därför genomfört två olika nudgingstudier för att få rökare att använda sig av askopparna i större utsträckning.

Glada färger

I den första studien jobbade man med att sätta ut färgglada askkoppar i stadsmiljön för att öka synligheten.

I den senaste studien byggdes detta på med stora skyltar på duvor som uppmanade rökarna att fimpa rätt. På en del platser användes markdekaler för att uppmärksamma askkoppen.

Ska vara synliga

Enligt studien är det effektivt att göra askopparna mer synliga. Kombinationen av skyltar med duvor och de orangea askkopparna fungerade 70 procent bättre än bara svarta askkoppar. Markdekaler var ännu mer effektivt i början, men resultatet blev sämre över tid, troligtvis på grund av att markdekalerna blev mer slitna.

– Vi tror att nudging är en framkomlig väg för att minska antalet fimpar på gatan. En annan nudge vi testar är de rosa fimpomater vi satt upp runtom i staden, där man kan rösta på olika alternativ med sin fimp och på så vis låter bli att slänga den på marken. Det har visat sig vara en uppskattad och effektiv metod, säger Stefan Risedahl, projektledare på Trygg, vacker stad i Göteborg.

Göteborgs stads första nudgingstudie kan du läsa om här:

Askkoppar fick fler att fimpa på gatan

Fakta

Nudging

Nudging är en beteendevetenskaplig metod som går ut på att ge människor en vänlig ”knuff” i en önskvärd riktning, istället för att reglera, tvinga eller använda ekonomiska incitament. Det kan exempelvis handla om att underlätta kollektivt resande, använda mindre tallrikar för att minska matsvinnet, eller som i Göteborg, att göra askkoppar mer synliga i stadsbilden.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.