Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Facket kräver omställning av handeln

OMSTÄLLNING Svensk handel måste ställas om i mer hållbar riktning. Det kräver fackförbundet Handels i en ny rapport. Minskad försäljning av nya varor och miljödeklaration är två av kraven.

Facket kräver omställning av handeln
Handels vill se mer begagnat i butiken. Foto: StockAdobe

I en debattartikel i Dagens Nyheter kräver Handelsanställdas förbund att branschen ställer om i mer hållbar riktning. Förbundet har tagit fram ett miljö- och klimatpolitiskt program som innehåller nära 50 förslag, varav sex presenteras i debattartikeln. Miljö & Utveckling har pratat med Ola Palmgren, en av utredarna bakom rapporten, som har tagit ett år att färdigställa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Varför ställer ni som fackförbund krav på ökad hållbarhet och omställning av handeln?

Ola Palmgren, Handels.

– Vi som part i branschen tycker att vi har ett ansvar för att vara med och ställa om vår bransch och samhället i stort. Vill ha inflytande över omställningen så att den sker tillräckligt snabbt och tar hänsyn till arbetstagarnas villkor och inflytande, säger Ola Palmgren.

Bland förslagen finns flera som pekar mot minskad, eller åtminstone förändrad handel. Dit hör till exempel förslag om nationella mål för konsumtionsbaserade klimatutsläpp, större andrahandsmarknad där varje vara lever längre, med mera.

Är inte detta förslag som kan leda till minskad handel och färre jobb?

– Den totala effekten på sysselsättningen är svår att säga något om. Det vi efterlyser är väl snarare en förändring av vad man jobbar med i handeln. Det kommer fortsatt att finnas behov förädling, förmedling och försäljning av varor. Vi kommer fortsatt att behöva ha kläder på oss, ha saker i vårt hem och så vidare. Men vi kommer att behöva göra på ett helt annat sätt, och ta hand om de saker vi har. Oavsett vilket så är det här en nödvändig omställning som måste genomföras, säger Ola Palmgren, och fortsätter:

– Det är inte jobben som finns idag som ska räddas per se, utan det handlar om att människor ska ha möjlighet att ha ett jobb, kunna försörja sig, leva ett bra liv. Omställningen kommer att leda till att många verksamheter behöver lägga om helt och kanske minska eller försvinna. Men andra kommer att behöva växa.

Ett av era förslag innebär ett kompetenslyft – hur ser framtidens butiker ut tror du?

– Det man kan säga är att det kommer att behöva vara betydligt högre grad av uthyrning. Mer andrahandsförsäljning påverkar också upplägget. I livsmedelshandeln, tror vi att det kommer att arbeta fler med hantverkskompetens. De lagar mat och tar vara på produkter som är på väg att bli dåliga, men som inte är det. Det finns redan men jag tror det kommer att bli vanligare. Det kommer att krävas mer kompetens av dem som jobbar i handeln.

Finns e-handeln med i rapporten?

– E-handeln är självklart också med. Där finns det ju företag som tar sig an handrahandsmarknaden redan. Men det kommer att behövas en större utveckling. Det funkar inte konsumera på sätt som innebär väldigt långväga, klimatskadliga transporter, säger Ola Palmgren.

Ni sätter ingen tidsram för förslagen. När bör detta ske?

– Vi har inte tidsatt det av den enkla anledningen att det måste ske nu. Vi har inte så väldigt mycket tid på oss. Det finns ingen poäng i att säga måste vara genomfört till 2030. Det är nu det behöver hända.

Är några av förslagen redan på gång?

– Ja, till exempel så har regeringen pratat om att införa mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Andra exempel är att utöka pantsystemet och utöka subventioner till begagnat och reparationer. Detta har delvis redan införts, men det är inte tillräckligt, tycker vi.

Många av förslagen riktar sig till andra. Vad kan facket göra?

– Till exempel så behöver vi lyfta in hållbarhetsaspekter i förhandlingar med arbetsgivarna både centralt och lokalt. I rapporten finns ett helt kapitel som ägnar sig åt gröna kollektivavtal. Och så handlar det om att vi behöver, genom vår organisation, bli bättre på att ta tillvara det engagemang som finns.

– Vi har gjort en opinionsundersökning kopplad till programmet. 9 av 10 handelsanställda tycker att branschen måste ställa om till ökad hållbarhet. Nästan hälften av de som vi frågat har uppgett att de är beredda engagera sig på sin arbetsplats för att göra den mer hållbar. Att ta tillvara på det engagemanget är något vi måste göra själva.

– Däremot är det företagen som behöver se över sina affärsmodeller, eller så får regeringen ändra politiken eller regleringarna för verksamheterna, säger Ola Palmgren.

Här finns rapporten.

Fakta

Handels krav

1. Inför ett nationellt mål för de konsumtionsbaserade utsläppen
En överenskommelse finns om att ta fram ett sådant mål, men Handels menar att det måste ske så fort som möjligt och att det även behövs etappmål.

2. Ställ om till minskad försäljning av nyproducerade varor
Framtidens konsumtion måste bygga på cirkulära affärsmodeller. Produkterna ska ebåde hålla länge och återvinnas. Lönsamheten kan inte hänga på att det säljs mer och mer nya varor.

3. Subventionera second-hand, uthyrning av produkter och reparationstjänster
Handelsföretagen behöver fokusera mer på andrahandsförsäljning och liknande för att få en hållbar lönsamhet. För att få fart på det behövs subventioner: till exempel sänkt moms.

4. Märkning med förväntad livslängd och miljödeklaration
Facket vill se en deklaration av både klimat- och miljöavtryck på produkter. Även förväntad livslängd ska anges och den ska kopplas till en livslängdsgaranti.

5. Förbjud planerat åldrande av produkter
6. Kompetenslyft för handelsanställda
Företagen och staten behöver gemensamt ta ansvar för att de anställda i handeln får rätt kompetens framåt. Det kan till exempel handla om att anställda i livsmedelssektorn ska kunna ta hand om råvaror som annars hade blivit matsvinn.

 

 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.