EU börjar sälja gröna obligationer

EU EU-kommissionen kommer inom kort att börja sälja gröna obligationer. Pengarna ska gå till att underlätta gröna investeringar i medlemsländerna i syfte att uppnå klimat- och miljömål.

EU börjar sälja gröna obligationer
Johannes Hahn, EU:s budgetkommissionär. Foto: Lukasz Kobus/Europeiska unionen

Under tisdagen meddelade EU:s budgetkommissionär, Johannes Hahn, att unionen tagit ett steg närmare en utgivning av gröna obligationer till ett värde av ca 250 miljarder euro.

Obligationerna kommer börja säljas från och med oktober och fram till år 2026. Under resten av året kommer totalt obligationer för totalt 80 miljarder euro att vara till försäljning.

– Det gör oss till världens största emittent av gröna obligationer. Men det är också ett uttryck för vårt hållbarhetsengagemang och sätter hållbar finansiering i centrum för EU:s återhämtning, säger Johannes Hahn i ett pressmeddelande.

Ska finansiera EU:s återhämtning

Obligationerna kommer att säljas via en auktion som hålls två gånger i månaden, från och med oktober.

Tanken är att pengarna ska gå till att finansiera miljöinvesteringar och miljöreformer inom EU:s återhämtningsprogram NextGenerationEU. Projektet ska främja Europas återhämtning från covid-19-pandemin och bidra till ett grönare, mer digitalt och motståndskraftigt Europa.

Ny förordning för grön obligationer

Samtidigt som EU börjar sälja grön obligationer så håller kommissionen även på med att införa en ny förordning kring en standard för just gröna obligationer. I den nya förordningen ställs krav för att en obligation grön.

Till exempel måste upplånade pengar endast gå till verksamheter som uppfyller kraven i EU:s gröna taxonomiförordning. Utgivaren av en europeisk grön obligation måste dessutom offentliggöra viss information och regelefterlevnad ska säkerställas via extern granskning.

Kritik mot att medlen inte går till gröna investeringar

Den nya förordningen väntas inte vara klar förrän om ytterligare ett till två år. Enligt tidningen EUobserver som dagligen bevakar EU-politik, kan avsaknaden av en EU-standard göra att obligationerna som nu säljs inte nödvändigtvis går till gröna investeringar.

Obligationerna regleras istället andra marknadsstandarder tillsvidare och där är exempelvis finansiering av ny naturgasinfrastruktur med gröna obligationer i vissa fall möjlig.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste