Det driver börsbolagens cirkulära omställning: ”Hög medvetenhet”

Cirkulär ekonomi Affärer och klimat driver börsbolagens cirkulära omställning. Det visar en ny rapport som för första gången undersöker hur de svenska börsbolagen arbetar med cirkulär ekonomi.
– Har man själv inte börjat sin cirkulära resa är det dags att man gör det, annars halkar man efter, säger Klas Cullbrand, innovationsledare RE:Source.

Det driver börsbolagens cirkulära omställning: ”Hög medvetenhet”
Klas Cullbrand, innovationsledare RE:Source. Foto: Circular Economy Outlook 2024/Pressbild.

Rapporten visar att ungefär 90 procent av börsbolagen uppger att de i någon mån integrerat cirkulär ekonomi i affärsstrategin. Det är en ökning med 50 procent på tre år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det är en väldigt spännande siffra som säger att det finns en hög medvetenhet om cirkulär ekonomi. Det handlar dels om ökad kundmedvetenhet och affärsmöjligheter, dels om insatser för minskad klimatpåverkan. Många ser också cirkulär ekonomi som ett verktyg för att säkerställa tillgång till resurser, säger Klas Cullbrand, projektledare på Rise och innovationsledare för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source.

Att det är just affärer som ser ut att driva på omställningen är något som glädjer Klas Cullbrand.

– Det är lite anmärkningsvärt. Jag hade förväntat mig att det i större utsträckning skulle vara lagar och regler som tryckte på. Samtidigt är det något som märks i samhällsdebatten, där näringslivet allt oftare trummar på för omställningen medan politiken ibland går åt andra hållet och inte förstår att det i mångt om mycket handlar om affärsmöjligheter och risker, säger han.

Studien är unik då den för första gången undersöker hur börsnoterade bolag arbetar med cirkulär ekonomi. 137 företag har deltagit i studien som bygger på enkäter och intervjuer. Det är en svarsfrekvens på 38 procent, vilket enligt Klas Cullbrand är en ovanlig hög siffra.

Samtidigt som hela 90 procent uppger att de integrerar cirkulär ekonomi i sin affärsstrategi, visar studien att endast 4 av 10 bolag har formulerat minst ett cirkulärt mål. På den punkten ger Klas Cullbrand bolagen underkänt.

– Det är mindre positivt eftersom det för mig pekar på att bolagen inte fullt ut förvandlar den höga medvetandegraden till konkreta mål för verksamheten, säger han.

Ett annat resultat han hade hoppats såg annorlunda ut är hur företag förhåller sig till ramverket 9R/10R, vilket är en modell som definierar en prioriterad ordning på cirkulära strategier. Det kan också beskrivas som en förlängning på den så kallade avfallshierarkin, som börjar med att minimera avfallet och slutar med materialåtervinning.

– Det man ser är att bolagen fortfarande har väldigt mycket fokus på återvinning, vilket är det sista steget inom den cirkulära ekonomin. Eftersom det är slutdestinationen när en produkt inte kan leva längre finns det så mycket mer att göra långt innan dess, där funktionen och därmed värdet är bevarat i en helt annat utsträckningUtifrån svaren kan vi se att det görs väldigt lite insatser för att radikalt ställa om sin affärsmodell, säger han.

Fakta

Rapportens nyckelslutsatser:

Affärer och klimat driver börsbolagens cirkularitet. Affärsmöjligheter, kundkrav och minskad klimatpåverkan är de starkaste drivkrafterna för bolagens cirkulära omställning. 

De flesta inkluderar cirkulär ekonomi i affärsstrategin. 90% av bolagen inkluderar cirkulär ekonomi i affärsstrategin i någon mån. Det är 50% fler än för tre år sedan. Men bara 4 av 10 har formulerat minst ett cirkulärt mål.

Det som mäts blir gjort. Strategier med mål som mäts blir genomförda i fyra gånger högre grad än strategier utan mål. REDUCE är den strategi som flest bolag formulerat mål för.

Cirkulär konkurrens väntas öka kraftigt. Över 70% av bolagen tror att deras konkurrenter kommer utveckla signifikanta cirkulära förmågor inom fem år. 

EU:s krav ökar konkurrenskraften. En majoritet av bolagen är mycket positiva till de nya regelverken och tror att arbetet med att anpassa till CSRD kommer kommer öka deras konkurrenskraft.

Cirkulärt önsketänkande. Många bolag upplever att de är fast i linjära affärsmodeller. Det vanligaste upplevda hindret är att kunderna inte ställer cirkulära krav. Samtidigt är det bara 16% av bolagen som själva ställer cirkulära krav i de flesta av sina inköp. 

Cirkulära inköp bara under tvång. En femtedel av bolagen anger att de ställer cirkulära inköpskrav bara när kunder eller myndigheter kräver det. 

Källa: Circular Economy Outlook 2024 Sverige

Vad kan företag ta med sig utifrån rapportens resultat?

– Generellt kan man säga att rapporten visar att det händer väldigt mycket. Så har man själv inte börjat sin cirkulära resa är det dags att man gör det, annars halkar man efter. Samtidigt kommer mycket lagar och direktiv som man behöver skapa sig kunskap om, säger han.

Studien går under namnet Circular Economy Outlook 2023 Sverige. Den har initierats av det cirkulära nätverket Cradlenet och genomförts i samarbete med forskningsinstitutet RISE – Research Institutes of Sweden inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet RE:Souce, som driver på mot en mer hållbar användning av resurser. I höst kommer en större studie på samma tema, där börsnoterade bolag i hela Norden ingår.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.