COP15: Fem dagar kvar att lösa knutarna

COP15 Nu går FN:s toppmöte om biologisk mångfald, COP15, in i sin mest intensiva fas. Det innebär att världens makthavare har fem dagar kvar att lösa de svåraste knutarna. Sveriges ungdomsdelegat Amanda Björksell är på plats i Montreal där hon vittnar om att pressen tätnar.

COP15: Fem dagar kvar att lösa knutarna
Sveriges ungdomsdelegat Amanda Björksell. Foto: Evi Vet.

COP15, FN:s toppmöte om biologisk mångfald i Montreal i Kanada, startade förra veckan. Men det är först nu som mötet sätter i gång ”på allvar”. I veckan har världens miljöministrar anlänt till Montreal för att delta i det så kallade högnivå segmentet, där man ska lösa de frågor som inte kunnat lösas tidigare under veckan.  

Amanda Björksell är en av Sveriges två ungdomsdelegater som följer FN-mötet på plats i Montreal. Inför högnivå segmentet, som inleddes igår, säger hon att det tydligt märks av att pressen tätnar.

– Det märks på plats att det är väldigt viktiga förhandlingar, och att många års av intensivt arbete nu ska avgöras. Även unga och civilsamhället är på plats för att göra sina röster hörda, både i förhandlingsrummet och genom stora manifestationer och demonstrationer i Montreal. Det är mycket är kvar att lösa och pressen på både förhandlare och ministrar är hög, säger hon.

Mötet har hittills gått långsamt framåt

Fram tills nu berättar hon vidare att mötet hittills gått långsamt framåt.

– Det finns motsättningar inom målen för olika sektorer som vi följer noga, där språket behöver bli starkare. Det globala ramverket måste innehålla tydliga mål för till exempel jordbruk och skogsbruk, vilka ska vara uppföljningsbara och ambitiösa, säger hon.   

Vad är det största orosmolnet?

– Det är att besluten och framför allt det nya globala ramverket ska ha för vaga och urvattnade formuleringar som möjliggör för en fortsatt exploatering och ekologiskt ohållbart nyttjande av våra naturresurser, säger hon.  

Vad har hittills gått bra?

– Det är lite svårt att säga eftersom det inte finns så många beslut hittills. Men gällande inkludering av unga, kvinnor och urfolk har vi sett text som faktiskt ökar delaktighet. Det som krävs nu är att dessa grupper syns tydligare i texter om naturresurshantering för att verkligen skapa ett ramverk där inte dessa grupper riskerar att drabbas negativt. 

Precis som vid klimatförhandlingarna under COP27, har behovet av en ny global fond för biologisk mångfald diskuterats inför COP15. Enligt Amanda Björksell är detta en viktig förhandlingspunkt som hon menar kan möjliggöra att de andra målen nås.

Vidare säger hon att ungdomsrörelsen är fortsatt kritiska till inkludering av begrepp som ”naturpositiv” eller ”naturbaserade lösningar” utan tydliga referenser till hur till exempel ursprungsbefolkning ska skyddas mot negativa effekter, eller hur natur och biologisk mångfald inte ska reduceras till en ekonomisk resurs.

– En skog är så mycket mer än kolinlagring eller varor att exportera, säger hon.  

Anser att mötet fått för lite uppmärksamhet

Även om pressen på förhandlare och politiker tydligt märks av på plats, tycker Amanda Björksell att FN-mötet om biologisk mångfald har fått för lite uppmärksamhet världen över.

– Dessa förhandlingar har fått alldeles för lite uppmärksamhet, till exempel i relation till klimatförhandlingarna som ägde rum i november. Kopplingarna mellan våra tre planetära kriser – klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar – är uppenbara och en snabb bromsning av förlusten av biologisk mångfald är en förutsättning för att vi ska lyckas bromsa även den globala uppvärmningen, säger hon.

På måndag avslutas COP15 och då väntas ett globalt ramavtal för biologisk mångfald finnas på plats.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.