Bidrag och straff i förslag om cirkulär ekonomi

cirkulärt Företag som ställer om till cirkulärt bör få bidrag medan andra bör kunna straffas om de inte sorterar sitt avfall. Det ingår i de 33 förslag som Delegationen för cirkulär ekonomi lämnat in till regeringen.

Bidrag och straff i förslag om cirkulär ekonomi
Bra initiativ. FOTO: Lobo Studio.

Omställningen till en cirkulär ekonomi måste gå snabbare. Det är bakgrunden till de 33 förslag som Delegationen för cirkulär ekonomi lämnat in till regeringen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Några av dem handlar om att vad näringslivet kan göra. ”Att få företag och organisationer runt om i hela landet att investera i ny teknik, med syfte att öka resurseffektiviteten, är avgörande för att på̊ bred front få till den nödvändiga utvecklingen mot mer cirkulära flöden” står att läsa i det skriftliga inspelet från delegationen.

Bonus-malus

Förutom bidrag till företag som ställer om, trots att det kostar mer än de tjänar, föreslår delegationen också att Klimatklivet ska breddas och omfatta det cirkulära, alternativt att ett speciellt cirkulärt kliv inrättas. Ett bonus-malus system för avfallet finns med, liksom mer kunskap, ramverk och stöd för att utveckla metodik. Ett speciellt stöd bör ges till cirkulär textil.

– Vi lyfter vikten av återbruk och att konsumtionen av nytt måste minska, säger delegationens ordförande Åsa Domeij i ett pressmeddelande.

Gott exempel

Staten ska föregå med gott exempel. En åtgärd borde vara att se till att offentlig upphandling ska stimulera återbruk och förlängd livslängd för material och produkter.

I inspelet till regeringen finns också förslag på mer utredning. Naturvårdsverket bör kartlägga de viktigaste flödena och hur det ska gå till för att få dem cirkulära, bland annat.

Dessutom vill delegationen att det ska bli straffbart att inte sortera bygg- och rivningsavfall enligt EU:s nya lagstiftning och att det ska ställas tydligare krav på användning av återvunnet material i byggsektorn.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.