Certifierat avloppsslam minskar föroreningar

Ellinge reningsverk i Eslöv är först i Sverige med att få sitt avloppsslam certifierat. Certifieringen innebär att personalen på reningsverket arbetar för att minska föroreningar som tungmetaller och att höja slammets kvalitet som kan bli gödningsmedel i jordbruket.

Certifiering av slam är också ett steg för att reningsverken ska kunna bidra till att nå riksdagens miljömål om 60 procents återanvändning av fosfor från avloppsvatten.

Det är Svenskt vatten som gett SP Sveriges tekniska forskningsinstitut i uppdrag att ta fram regler och utfärda certifikat för avloppsslam.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.