Björn Risinger: ”Siffrorna ser besvärliga ut längre fram”

Budget2023 I den nya budgeten minskar regeringen anslagen till Naturvårdsverket med 20 procent. Efter 2023 flaggas det för ytterligare sänkningar. "Besvärliga siffror, men vi arbetar ett år i taget", säger generaldirektör Björn Risinger.

Björn Risinger: ”Siffrorna ser besvärliga ut längre fram”
Björn Risinger.

De totala anslagen som hanteras av Naturvårdsverket sänks i regeringens nya budget från cirka 10 miljarder i kronor till cirka 8 miljarder kronor år. Exakt hur anslagen ska prioriteras blir klart först då myndigheten får sitt regleringsbrev från regeringen vid årsskiftet, då många anslag delas mellan flera myndigheter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Men myndighetens generaldirektör Björn Risinger säger till Miljö & Utveckling att det redan nu i budgeten går att utläsa stora nedprioriteringar inom främst de större naturvårdsanslagen.

– Samtidigt ser vi förstärkningar inom främst klimatklivet och ytterligare ett par andra ställen. Klimatklivet kommer att få drygt 3 miljarder kronor för 2023 och sen har vi tre andra stora anslag som vardera ligger i storleksordningen 1,1 miljard. Så det är ganska stora resurser. Men sammantaget blir det mindre än under 2022.

Bekymmersam kring miljöövervakningen

– En viktig sak för oss är vårt förvaltningsanslag. Det krymper nu en aning, men det bedömer vi som att vi kan hantera.

Det som bekymrar Björn Risinger mest är de minskade anslagen till miljöövervakning som i det nya förslaget ligger på 392 miljoner, vilket kan jämföras med årets budgeterade 514 miljoner.

– Det är också problematiskt att anslagen för åtgärder för värdefull natur minskar rejält. Här kommer vi att behöva ha en ganska noggrann diskussion med miljödepartementet om villkorsformuleringar och annat för att förstå vilka delar av verksamheten som bör prioriteras framför andra.

Stoppar nyrekryteringar

Björn Risinger säger att budgeten redan nu innebär en åtstramning vad gäller nyrekryteringar.

– Sen kan de sänkta sakanslagen också innebära en del ansträngningar för länsstyrelserna i olika projektverksamheter men också i en del löpande verksamheter.

Trots minskningarna säger sig Björn Risinger se med tillförsikt på framtiden och nämner de stora och många regeringsuppdrag, cirka 70 stycken, som Naturvårdsverket har framför sig.

Utöver 2023 års budget flaggar regeringen också för ytterligare sänkningar under 2024 och 2025. Hur agerar ni kring dessa siffror?

– Det är sant att siffrorna ser besvärliga ut längre fram. Men vi brukar på Naturvårdsverket arbeta ett år i taget. Vi argumenterar primärt år från år i vårt budgetunderlag. För perioden 2024 till 2026 ska vi lämna ett nytt budgetunderlag i slutet av mars nästa år.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.