Tung kommunkritik mot regeringens planer för nya reseavdraget

Transport Regeringens förslag om en återgång till det gamla reseavdraget försvårar för kommunerna att nå både klimatmål och miljökvalitetsmål för luft. Det är de kommuner som Miljö & Utveckling varit i kontakt med eniga om. ”Ett klimatpolitiskt haveri” säger Åsa Lindhagen (MP) som är miljö- och klimatborgarråd i Stockholm.

Tung kommunkritik mot regeringens planer för nya reseavdraget
Flera kommuner, däribland Stockholm, säger sig få svårt att nå klimatmålen med regeringens nya reseavdrag.

Regeringen vill inte införa det reformerade reseavdrag som den förra regeringen tog fram. Istället blir nya reseavdragets grundbult fortsatt en milersättning till bilister, fast med höjd ersättningsnivå för bensin- och dieselbilar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Förslaget, som kommer att bli en del av budgeten, har mött hård kritik. I Miljö & Utveckling intervjuades nyligen Mikael Haster, miljösamordnare i Karlstads kommun, som sade så här:

– Vi hade önskat ett transportmedelsneutralt system. Vi har mycket in – och utpendling, och önskar att fler åkte kollektivt mellan kransorter.

Nya reseavdraget försvårar att nå klimatmålen

Och han är inte ensam om att vara kritisk till förändringen. Miljö & Utveckling har varit i kontakt med fyra kommuner, som alla är bekymrade över vilka konsekvenser regeringens politik kan få.

Malmö: ”Om omställningen saktar av blir målen svårare att nå”

Längst ner i söder hittar vi Malmö kommun. Här ser man en risk att både nationella och lokala mål för minskade klimatutsläpp blir svårare att nå:

– Vägtrafikens växthusgasutsläpp är en av samhällets största utsläppskällor. På nationell nivå finns målet om att till 2030 ska växthusgasutsläppen minska med 70 procent jämfört med 2010 års nivåer, säger klimatstrateg Anna Roslund, och fortsätter:

– Om reseavdraget medför att omställningen från fossila bilresor till kollektivtrafik, cykel och gång saktar av och inte kan växlas upp riskerar de nationella och lokala målen om växthusgasutsläppsminskningar bli svårare att uppnå. Något som går emot våra ambitioner om minskad klimatpåverkan.

Uppsala: Vi kommer att tvingas satsa mer själva

Anna Roslund får medhåll från Uppsala kommun. Uppsala har målet att bli klimatneutralt 2030 och klimatpositivt senast 2050. Målet gäller inte bara de kommunala verksamheterna utan är ett mål för Uppsalas geografiska yta plus långväga resande.

– Av dessa utsläpp står trafiken för cirka 32 procent, säger Marika Palmér Rivera, utvecklingsledare på Uppsala kommun.

Hon konstaterar att kommunen har en lång rad projekt för att minska trafikens klimatpåverkan. Bland annat bygger staden ut sin cykelinfrastruktur och arbetar med beteendeförändrande åtgärder. Men det räcker inte.

– Vi behöver hjälp av styrmedel på nationell nivå för att minska trafikens klimatpåverkan tillräckligt snabbt. Eftersom det reseavdrag som nu bibehålls gynnar de som väljer bilen, och särskilt de som väljer fossildriven bil istället för elbil, så riskerar detta att försvåra att Uppsala kommun når klimatmålen, säger hon.

Hon uppger att Uppsala kommun nu kommer att behöva göra ännu större satsningar för att minska trafikens klimatpåverkan.

Sundsvall: Förslaget underlättar inte

Sundsvall har en hög andel bilresor, över 70 procent av alla resor sker med bil enligt den senaste resvaneundersökningen. Kommunen har också ett högt bilinnehav, och trafiken har skapat problem med luftkvaliteten i centrum av staden.

Samtidigt har staden ett ambitiöst program som säger att Sundsvall ska vara klimatneutralt till 2030. Precis som för Uppsala är det ett geografiskt mål som alltså omfattar all aktivitet i kommunen, inte bara den kommunala verksamheten. Staden har dessutom antagit en trafikstrategi som innebär en stor omsvängning av resvanorna från bil till mer hållbart resande. År 2040 ska 75 procent av alla resor ske med cykel, till fots eller med kollektivtrafiken.

– För att genomföra den förändring av resvanor som krävs för att nå våra målsättningar inom både klimat och luftkvalitet behöver vi underlätta för invånarna att resa fossilfritt och hållbart. Förslaget för det nya reseavdraget är inte färdmedelsneutralt utan subventionerar arbetsresor med bil. Det riskerar att minska omställningstakten genom att ge färre incitament för den enskilde att byta från bil till hållbara färdmedel och underlättar därför inte kommunens arbete med omställning av persontransporterna, säger Lisa Westling, som är klimatsamordnare i Sundsvall.

Stockholm: ”Klimatpolitiskt haveri”

Även Stockholms stad är kritiskt till det nygamla reseavdraget. Här svarar politikern Åsa Lindhagen (MP), som är miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad, på Miljö & Utvecklings frågor.

– Det nya reseavdraget som regeringen föreslår är ett klimatpolitiskt haveri. Det motverkar Stockholms stads klimatmål om att vara en klimatpositiv stad till 2030 och vårt mål om att minska trafiken med 30 procent till 2030, säger hon.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.