Ökat fokus på miljöprövning när Naturvårdsverket organiserar om

Miljöprövning Naturvårdsverket organiserar om, och skapar en ny avdelning med fokus på bland annat samhällsplanering och miljöprövning. Karin Dunér blir chef.

Ökat fokus på miljöprövning när Naturvårdsverket organiserar om
Miljöprövning och samhällsplanering lyfts på Naturvårdsverket. Foto: StockAdobe

Naturvårdsverket har fått allt fler uppgifter på sitt bord, och nu organiserar myndigheten om. En ny avdelning tillkommer, som ska arbeta med frågor om planering, prövning och tillsyn. Det hör bland annat samhällsplanering.

– Nyindustrialisering och grön omställning sätter ljuset på hur mark och resurser ska användas. Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för att på ett medvetet sätt staka ut en väg framåt som inte bara löser problem här och nu utan också är långsiktigt hållbar, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket, i en kommentar.

Miljöprövning en viktig del

Miljöprövningen kommer att bli en viktig del av den nya avdelningens uppdrag:

Björn Risinger. Foto: Johan Strindberg

– Genom att bilda en ny avdelning för planering, prövning och tillsyn får vi chansen att fokusera på utveckling och tillämpning av miljöbalken för att möta nya omvärldskrav. Vi behöver ställa om samhället för att minska koldioxidutsläpp och fossilberoende. Det ska ske på ett sätt som inte äventyrar människor hälsa och miljö samtidigt som miljöprövningen ska vara rättssäker och effektiv, säger Björn Risinger.

Ska utveckla tillsynsvägledning

Avdelningen ska arbeta med samhällsplanering på ett strategiskt plan. Den ska också ha ett systemansvar för miljöbalken och ansvara för miljöprövningsfrågor. Avdelningen kommer också att samordna och utveckla tillsynsvägledning och annan vägledning, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.

Avdelningen kommer att heta ”Avdelningen för planering, prövning och tillsyn” och får beteckningen P. Utöver den finns bland annat Klimatavdelningen, Naturavdelningen, Kretsloppsavdelningen och Hållbarhetsavdelningen. Chef blir Karin Dunér.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.