Bästa klimatföretagen ökar mest i omsättning

Klimat Intresset för klimatrapportering ökar. Det märker Steven Tebbe hos CDP som samlar in siffror på utsläpp från organisationer och företag världen runt. Han konstaterar också att de som är bäst på klimat också ökar omsättningen mer.

Bästa klimatföretagen ökar mest i omsättning
StockAdobe

Antalet företag som rapporterar till Climate Disclosure Project, CDP, ökar stadigt. När CDP började samla in rapporter år 2003 så fick de svar från 245 företag från hela världen. Förra året var de mer än 7000 som tillsammans svarar för hälften av det sammantagna kapitalet i privat näringsliv. I Europa var andelen av det samlade värdet på företagen som deltog hela 75 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det är på väg att bli normalt, säger Steven Tebbe, Europachef för organisationen som samlar in utsläppsdata från städer, företag med flera.

De bästa ökar mest

De företag som är bäst bland dem som rapporterar, de på A-listan, ökar också sin omsättning mer än andra, berättar han. De bästa klimatföretagens omsättning klår genomsnittet för stora företag med 5,5 procent per år i snitt, enligt organisationen. Sammantaget motsvarar sparade utsläpp från företagen på A-listan alla utsläpp från hela Österrike.

– De företag som är allra bäst visar också att det går att frikoppla ökad omsättning från ökade utsläpp. De minskar sina utsläpp eller behåller dem på samma nivå fast de växer.

62 företag har rapporterat att omsättning och klimatutsläpp frikopplades. Deras omsättning ökade med hela 29 procent i snitt.

– Sammantaget är det mycket och väldigt positivt, säger Steven Tebbe.

Den stora massan saknas

Men så lägger han till att djävulen finns i detaljerna. Företag i olika branscher har olika förutsättningar. Och totalt ökade ju utsläppen förra året. De företag som är bäst, kanske visar en trend. Men den stora massan av företag och andra organisationer har inte hakat på än.

Utsläppsminskningen kan också vara missvisande, eftersom ett företag kan minska sin klimatpåverkan i den egna verksamheten, men ändå förorsaka ökade utsläpp. Sedan tio år samlar därför CDP in data om leverantörer från allt fler företag.

– Nu får vi in rapporter om företag som inte känner någon press från kunder eller andra, som företag i Kina till exempel. Det betyder mycket i den globala ekonomin, eftersom utsläppen i leverantörsledet är 5,5 gånger större än de direkta utsläppen från rapporterande företag, säger Steven Tebbe.

Allt fler rapporterar

När den sortens data började samlas in av CDP rapporterade 19 företag, som tillsammans köpte varor från 644 underleverantörer världen runt. Förra året rapporterade 125 företag, bland andra Walmart och Nestlé, som sammanlagt sysselsatte omkring 7000 leverantörer. Tillsammans omsatte de rapporterande företagen 36 biljarder kronor.

På senare år tillkommer även rapportering av påverkan på skog och vatten.

– Vi har sett en kraftig ökning och nu har vi fått rapporter om vatten från 445 företag och hundra har rapporterat om påverkan på skog. Men det är bara en underavdelning till klimatrapporteringen. Vi räknar med att alla företag har problem med utsläpp av koldioxid, men alla har inte negativ påverkan på vatten eller skog, säger Steven Tebbe.

Läs mer: Hemlig klimatdata försvårar omställningen

 

Fakta

Klimatrapportering med standard

CDP tar emot rapporter om klimatpåverkan från många olika former av organisationer i hela världen, inte bara företag.

Många organisationer rapporterar också till ägare, allmänhet, stater och FN.

Oftast är rapporteringen standardiserad. TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, och GRI, Global Reporting Initiative, är två av de viktigaste.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.