nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Pixabay

Rädda Östersjön – och skapa 900 000 jobb samtidigt

900 000 nya jobb till 2030 och ett betydligt hälsosammare innanhav. En färsk rapport från Niclas Zennströms organisation Zennström Philanthropies presenterar strategier för hur Östersjön ska räddas.

  • Annons 1

Problemen för Östersjön är välkända. Övergödning och hårt tärda fiskbestånd har lett till algblomning och döda bottnar.

Hur de 1 500 kommunerna runt Östersjön agerar spelar stor roll. Enligt rapporten Restoring waters in the Baltic Sea region som lanseras idag är det bara en tredjedel av kommunerna som är medvetna om problemet och har kapacitet att förbättra Östersjöns vattenkvalitet. Det är genom att följa deras exempel som Östersjön kan räddas.

270 miljoner i potten

Enligt rapporten, som är gjord av Boston Consulting Group på uppdrag av Zennström Philantrophies, är skillnaden stor mellan i ena änden en riktigt god vattenkvalitet och i andra änden ett katastrofscenario. Om problemen åtgärdas beräknas det generera totalt 270 miljoner kronor och 900 000 jobb i regionen fram till 2030. Många fördelar med en god vattenkvalitet räknas upp: turismen gynnas, liksom teknikföretag, sportfisket och bostadsmarknaden nära kusten, för att nämna några områden.

För kommunerna runt Östersjön gäller det nu att få stopp på föroreningen av Östersjön. Några effektiva insatser som nämns i rapporten är:

  • Samarbete mellan kommun och lantbrukare för att minska utsläppen av kemikalier från gödningsmedel. Det blir en win-win-situation för alla parter ifall resterna från gödningsmedel kan återvinnas.
  • Riktade satsningar för att förbättra de kommunala avloppen och reningsverken.
  • Förbättrad dagvattenhantering minskar översvämningar och spridning av gödningsmedel. Hanteringen av dagvatten bör finnas med tidigt i planeringen av nya bostadsområden.
  • Tydliga mål för hur mycket varje kommun ska minska fosfor- och kväveutsläppen per 1000 invånare.
  • En hjälp att prioritera vilka insatser som fungerar bäst i den egna kommunen, ”the Staircase framework”, har tagits fram.

Intresserad av att läsa mer? Rapporten hittar du här. Den bygger på en enkät med runt 250 svaranden och över 60 intervjuer med kommunrepresentanter och ämnesexperter i regionen.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nobelpristagare anser att klimatmötet ska avbrytas

Båda Nobelpristagarna i ekonomi anser att det viktigaste för klimatet är att sätta igång med åtgärder som leder framåt. Nu. Handlingsförlamningen är det största problemet. Paul Romer anser att en bra start är att något större land fattar beslut om koldioxidskatt. William Nordhaus rekommenderar att klimatmötet i Katowice ajourneras och att en mindre grupp diskuterar sig fram till vilka mekanismer som kan ge resultat.