WWF om FN-förhandlingar om biologisk mångfald: ”Minimala framsteg”

Biologisk mångfald FN förbereder ett nytt ramverk om biologisk mångfald. Men arbetet går trögt och efter de senaste förhandlingarna i Genève tvingades organisationen ordna ytterligare en förhandlingsrunda innan det stora mötet i Kunming. Nu efterlyser Världsnaturfonden WWF ett starkare ledarskap.

WWF om FN-förhandlingar om biologisk mångfald: ”Minimala framsteg”
FN:s medlemsstater har svårt att enas om mål för biologisk mångfald. Foto: StockAdobe

Hur ska den biologiska mångfalden skyddas? FN vill ta fram ett ramverk, men arbetet går trögt. De påannonserade slutförhandlingarna i Kunming i Kina har flyttats fram och nu rapporterar WWF att framstegen under de förberedande förhandlingarna är så små att ett extra möte planerats in.

– Trots att läget för naturen, djuren och människorna är akut och världens ledare gång på gång signalerat att de ska skydda naturen, så såg vi minimala framsteg i Genève. Vi måste få se ett starkare ledarskap i nästa förhandlingsrunda. Det krävs om vi ska få till ett ambitiöst globalt ramverk för biologisk mångfald som kan tackla de utmaningar vi står inför, säger Lovisa Hagberg, policychef Världsnaturfonden WWF, i ett uttalande.

Ökad enighet om övergripande mål

Lovisa Hagberg, WWF.

Två knäckfrågor är, enligt WWF, finansiering och målsättningar. Ett exempel är vilka mål som ska gälla för att stoppa utrotningen av arter. Däremot ökar enigheten alltmer om att förlusten av biologisk mångfald måste stoppas och vändas till 2030.

– Det ser vi som en viktig seger, säger Lovisa Hagberg.

FN har alltså påannonserat ytterligare en förhandlingsrunda innan Kunmingmötet i höst. Den kommer att äga rum i Kenya i juni.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.