Verktyg: Så kan återtillverkningen bli lönsam

Cirkulär Ekonomi Återtillverkning handlar om att rusta upp uttjänta produkter till nyskick och sälja dem igen. Något som skulle kunna minska industrins miljöpåverkan kraftigt. För att återtillverkning ska bli lönsam krävs dock genomtänkta och smarta processer. Nu kommer en ny avhandling med flera värdefulla tips.

Verktyg: Så kan återtillverkningen bli lönsam
Johan Vogt Duberg. Foto: Linköpings Universitet/ Adobe Stock

Återtillverkning minskar industrins behov av nya råmaterial, vilket kan ge sänkta kostnader och attrahera nya miljömedvetna kunder som ökar försäljningen. Men för att göra återtillverkningen lönsam krävs rätt strategier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Återtillverkning innebär att uttjänta produkter rustas upp och återställs till nyskick, både vad gäller funktion och utseende. Detta skiljer sig från traditionell reparation genom att återtillverkning är en industriell process med en tydlig arbetsgång, liknande nytillverkning.

Nu har Johan Vogt Duberg i en avhandling vid Linköpings universitet tagit fram ett ramverk som beskriver hur företag kan ta sig an återtillverkning och bedöma sin ekonomiska nytta.

– För att lyckas behöver man verkligen satsa på återtillverkning. Ett företag kan ju inte börja från en dag till en annan. Det tar kraft och tid.

I avhandlingen konstaterar Johan Vogt Duberg det finns flera bitar som måste komma på plats för att återtillverkning ska bli lönsam. Bland annat måste återtillverkningen ha en industriell skala och ett kontinuerligt inflöde av uttjänta produkter. För att upprätthålla en effektiv process krävs också någon typ av system som pant, återköp eller leasing för att få förutsägbarhet i inflödet. Flexiblitet är också viktigt enligt Johan Vogt Duberg. Varje uttjänt produkt är unik vilket kräver en flexibel återtillverkningsprocess.

Johan Vogt Duberg tycker att det finns mycket som talar för att den svenska industrin har mycket att vinna på återtillverkning. Bland annat pekar han på ökad miljömedvetenhet och på kommande EU-regelverk.

Fakta:

Tips för lönsam återtillverkning

Centraliserad återtillverkning

Centralisera återtillverkningen inom företaget för att minska antalet mellanhänder och utnyttja stordriftsfördelar, vilket leder till lägre kostnader och högre effektivitet

Affärsmodellsfokus

Integrera återtillverkningen i företagets affärsmodell för att säkerställa att återtillverkningssystemet stödjer den övergripande affärsstrategin och ökar lönsamheten både för företaget och för kunden.

Utvärdera ekonomin

Använd systematiska ekonomiska utvärderingsmetoder för att bedöma kostnader och fördelar med olika återtillverkningsscenarier. Detta kan innefatta att skapa kostnadsöversikter, modifiera kostnadsdrivare och kombinera scenarier för att uppnå synergie.

Scenariobaserad analys

Utveckla och analysera olika återtillverkningsscenarier för att förstå under vilka förhållanden som återtillverkning är mest lönsam. Detta kan inkludera centraliserade och decentraliserade modeller beroende på riskmedvetenhet, samarbete mellan aktörer och tillverkningsvolymer.

Iterativ process

Tillämpa en iterativ process för ekonomisk utvärdering för att kontinuerligt förbättra återtillverkningsmodellen och säkerställa att den är ekonomiskt hållbar innan den implementeras i praktiken. Detta minskar risken för att resurser slösas bort på olönsamma projekt.

Femstegsansatsen 5Afir

– Följ den strukturerade femstegsansats 5Afir för att guida företaget genom processen att initiera lönsam återtillverkning. Denna metod säkerställer att alla viktiga aspekter beaktas och optimeras för maximal lönsamhet.

Källa: Remanufacturing Initiation for Original Equipment Manufacturers

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.