Verktyg: Ny standard för biologisk mångfald i Global GAP-certifieringen

Biologisk mångfald Efter FN:s toppmöte om biologisk mångfald, COP 15, gäller det nu också att världens företag börjar arbeta aktivt med att minska sin negativa påverkan på biologisk mångfald. Certifieringar kan vara ett viktigt verktyg och här har livsmedelsjätten Lidl testat en ny standard.

Verktyg: Ny standard för biologisk mångfald i Global GAP-certifieringen
Lidls hållbarhetschef Caroline Kjerstadius.

FN:s toppmöte om biologisk mångfald, COP 15 i Montreal, är nu avslutat med nya mål för att skydda natur och stoppa artförluster är satta. För att nå målen krävs, förutom ländernas åtgärder, också handlingskraft från världens företag. Många företag har också uttryckt en förhoppning om ett starkt avtal från förhandlingarna i Montreal. Ett av företagen dessa företag är livsmedelsföretaget Lidl.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Förhoppningen från Lidl, och många med oss, var givetvis att konferensen ska leda till att man tillsammans enas om en ambitionsnivå och lyckas definiera målen som leder till att förlusten av biologisk mångfald globalt stoppas, säger Lidls hållbarhetschef Caroline Kjerstadius som beskriver bevarandet av den biologiska mångfalden som en av vår tids mest angelägna utmaningar.

För att själva bidra till att skydda naturen och stoppa artförluster har Lidl börjat använda en ny standard från certifieringsorganet Global GAP som är en industriomfattande standard för skydd av biologisk mångfald i konventionell frukt- och grönsaksproduktion i Europa. Den nya certifieringsstandarden fungerar som en tilläggsmodul till den redan etablerade Global G.A.P standarden som används för att säkra goda jordbruksmetoder i livsmedelssektorn.

– Under räkenskapsåret 2021 initierade Lidl arbetat med Global GAP Add On Biodiversity för konventionell odling av frukt och grönsaker i Europa. Detta tillägg utvecklades tillsammans med flera organisationer, och där Lidl delfinansierade arbetet. Arbetet med den nya standarden har testats i nio pilotprojekt mellan januari 2021 och februari 2022, berättar Caroline Kjerstadius.

Kräver minst 3 procent skydd av odlingsmarken

Under året som gått har Lidl och de övriga parterna slutfört utvecklingen av standarden som innehåller ett antal nya krav på frukt- och grönsaksproducenter med syfte att skydda biologisk mångfald. Caroline Kjerstadius förklarar att den ursprungliga certifieringen Global GAP ställer krav på goda jordbruksmetoder medan tilläggsmodulen för biodiversitet ställer krav på att odlarna tillämpar ytterligare metoder för att gynna biologisk mångfald.

Totalt innefattar tillägget elva övergripande kontrollpunkter för att identifiera och implementera odlings- och platsspecifika åtgärder för biologisk mångfald. I kontrollpunkterna ställs också tekniska krav kring pesticider, vatten och jordförvaltning. Den nya standarden kräver även en handlingsplan som säkerställer att minst 3 procent av ytan görs tillgänglig för biologisk mångfald, till exempel genom att tillämpa blomremsor utan gödsling.

Varför valde Lidl den här certifieringen?

– Vi hade identifierat att det fanns ett behov av att utveckla en standard som i större utsträckning värnar om den biologiska mångfalden. Den sedan tidigare etablerade Global GAP -standarden är en standard som redan används globalt av många olika aktörer, och därför valde man att i projektet vidareutveckla en redan etablerad standard som marknaden redan jobbar med. Förhoppningen är att steget att börja använda den nya tilläggsmodulen inte blir så stort.

Som ett första steg kommer Lidl att arbeta för att certifiera 250 av Lidls frukt- och grönsaksproducenter i Europa. Vid sidan om tilläggsmodulen för biologisk mångfald finns också ett andra tilläggsmoduler till Global GAP som bland annat ställer krav på vattenhantering och arbetsvillkor för mänskliga rättigheter. Global GAP kontrolleras genom oberoende kontroller av externa revisorer.

Vilka är de främsta fördelarna med standarden?

– Den gör att vi kan driva på en förändring utanför Sveriges gränser och brett i hela Europa för att främja en av vår tids mest angelägna utmaningar, bevarandet av biologisk mångfald. Syftet med den nya standarden är att på ett relativt enkelt sätt höja minimikraven för den ”stora massan” och vår förhoppning är att detta kommer göra skillnad på riktigt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.