Förhandlaren om avtalet: ”En bra bas att jobba vidare med”

COP15 Nu har världens ledare enats om ett historiskt globalt avtal för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Torbjörn Ebenhard, som förhandlat för EU, är nöjd med slutresultatet men menar att det först är nu det stora arbetet börjar.

Förhandlaren om avtalet: ”En bra bas att jobba vidare med”
Torbjörn Ebenhard har förhandlat för EU:s räkning vid COP15 i Montreal. Foto: Annika Borg/Adobe Stock.

Tidigt på måndagsmorgonen kom beskedet att världens ledare enats om globalt ramavtal som ska stoppa förlusten av biologisk mångfald. Enligt Torbjörn Ebenhard, som förhandlat för EU, gick det oväntat snabbt mot slutet då det kinesiska ordförandeskapet drev på för att bli klara i tid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Alla länder var inte helt med på att godkänna avtalet så snabbt, men de fick lägga sig, säger han till Miljö & Utveckling.

Inför FN-mötet berättade Torbjörn Ebenhard att han såg framför sig tuffa förhandlingar. I efterhand är han på det stora hela nöjd med slutresultatet, även om det finns detaljer som han önskade var mer ambitiösa.

– Det gick ungefär som förväntat. Personligen hade jag gärna sett att ambitionerna var högre och det var många detaljer som EU inte fick igenom. Men det var även många detaljer som andra länder inte fick igenom. Alla är lite missnöjda, vilket är ett gott tecken eftersom det visar att vi har landat i en gemensam kompromiss. Sammanfattningsvis blev det ett bra avtal som vi kan leva med och som kommer utgöra en bra bas att jobba vidare med, säger han.

Vad är du mindre nöjd med?

– Vi har satt mål för biologisk mångfald till 2050, med skrivningar om att utdöendet av alla hotade arter då ska ha stoppats. Men det är långt till 2050. Jag hade velat se avstämningen tidigare, redan 2030. För det är då våra åtgärdsmål ska ha uppnåtts, som målet om att skydda 30 procent av jordens yta.

Vidare menar Tobjörn Ebenhard att det är först nu, när avtalet finns på plats, som det stora arbetet börjar. De nästan 200 länder som skrivit under avtalet ska nu implementera det på nationell nivå. Eftersom avtalet inte specificerar vad varje enskilt medlemsland ska göra, menar Torbjörn Ebenhard att det ställer höga krav på länderna.

– Nu ska alla världens länder rapportera in vilka åtaganden man gör för att vi ska nå det gemensamma målet. Därefter ska alla länder vartannat år rapportera in vad man har lyckats med. 2030 ska vi utvärdera allt för att se hur det har gått. Om vi inte har lyckats komma tillräckligt långt måste vi fundera över vilka ytterligare åtgärder vi behöver vidta, vilket kommer att vara den absolut svåraste biten, säger han.

”Det hade behövts tydligare överenskommelser”

Naturskyddsföreningen välkomnar avtalet, särskilt målet om att skydda 30 procent av jordens hav, vatten och land. Samtidigt anser miljöorganisationen att avtalet inte innehåller tillräckligt starka skrivningar.

– Det hade behövts tydligare överenskommelser i de delarna av avtalet, till exempel när det kommer till att minska matsvinnet, stoppa överfisket och hantera gruvdrift på ett hållbart sätt, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare i en kommentar.

”Nu måste regeringen ta ansvar”

Vidare menar hon att Sverige nu har en chans att ta omtag i frågan om att stoppa förlusten av biologisk mångfald på nationell nivå.  

– Våra politiker har nu en ny chans att vända den negativa utvecklingen. Men flera av de miljöpolitiska beslut som regeringen har fattat under hösten är direkt skadliga för den biologiska mångfalden. Till exempel ska miljöbudgeten mer än halveras under mandatperioden, regeringen vill pausa miljöanpassningar av vattenkraften och medlen för värdefull natur har redan minskat mycket kraftigt sedan valet. Nu måste regeringen ta ansvar för att genomföra det här nya avtalet, och då krävs också en mer ansvarsfull finansiering som gör att åtgärderna får bäring, säger Karin Lexén. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.