Tvågradersmålet bra för ekonomin

Forskning Forskare i Göteborg har räknat ut att det lönar sig att satsa på två graders begränsning av temperaturen enligt Parismålet. De har använt Nobelpristagaren William Nordhaus egen beräkningsmodell för att visa att han har fel i att 3,5 grader är det ekonomiskt optimala.

Tvågradersmålet bra för ekonomin
Thomas Sterner här räknat på tvågradersmålet. FOTO: Johan Wingborg.

Att försöka nå tvågradersmålet är lönsamt, enligt forskare i bland annat Göteborg, som fått sitt arbete publicerat i Nature Climate Change i sommar.

Tvågradersmålet bra för ekonomin

Forskarna har använt Nobelpristagarens William Nordhaus metod, den som enligt upphovsmannen själv visar att 3,5 grader är det optimala målet för klimatarbetet. Skillnaden i resultat beror bland annat på hur framtida generationer räknas.

En av forskarna bakom artikeln i Nature, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, är barnvakt åt en av dem det handlar om, det ettåriga barnbarnet.

Barnbarnens liv

”Jaha”, låter det som barnbarnet säger när Thomas Sterner berättar att hennes liv kommer att präglas mycket mer än hans eget av koldioxid och växthuseffekt.

– I praktiken tycker jag att hennes liv är viktigare än mitt. Men med normal diskontering, med låt säga tre procent Nordhaus som utgår från, så blir saker och ting som händer om 50 år bara värda en fjärdedel av det som sker nu, säger Thomas Sterner.

Han, Christian Azar, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Daniel Johansson, forskare i samma ämne och deras kollegor i Tyskland och Storbritannien har ändå inte utgått från vad de själva anser vara ett moraliskt sätt att räkna på barnbarnens liv.  Istället har de valt ett medelvärde av hur 150 experter världen runt ser på saken.

Mer koldioxid i tvågradersmålet

Till det kommer ett annat sätt att se på kolcykeln i atmosfären, alltså något som snarare hör till fysik och naturvetenskap.

– Vi har visat att man kan släppa ut lite mer koldioxid än vad Nordhaus räknat med och ändå nå målet på två grader. Det handlar om en detalj som inte varit särskilt väl förstådd av ekonomer men som har ganska stor betydelse för att beräkna den optimala temperaturen, förklarar han.

Till det kommer ett antal andra förändringar av indata, bland annat för betydelsen av metanutsläpp och skadefunktionen, som ger summan av alla klimatskador.

– Vi tycker att vi har bättre ingångsvärden, sammanfattar Thomas Sterner.

Alla kan räkna

När William Nordhaus intervjuades av Miljö & Utveckling i samband med utdelning av priset år 2018, sa han att han välkomnade andra att använda hans modell. Den är öppen att ta del av för alla.

– Han har varit föredömlig genom att han därmed möjliggjort en debatt i denna svåra fråga, säger Thomas Sterner.

Barnbarnet utropar något som låter som ja och sedan skrattar hon.

Nordhaus åsikt

William Nordhaus har också haft kommentarer om Thomas Sterners och de andras arbete.

– Vad gäller de naturvetenskapliga bitarna, förmodar jag att han skulle instämma. När det gäller skadefunktionen vi använt har han visat sig öppen för en diskussion. Men inte vad gäller diskonteringen. Han anser att den bör motsvara räntan på amerikanska statsobligationer, berättar Thomas Sterner.

Stort intresse för artikeln

Vad Nobelpristagaren tycker om slutsatsen om tvågradersmålet lönsamhet vet inte Thomas Sterner Han har mejlat artikeln till William Nordhaus men inte fått något svar. Rent generellt har artikeln väckt mer intresse än vad vanliga forskningsartiklar gör.

– Jag tycker att det här är en av de viktigaste artiklar jag skrivit, säger Thomas Sterner, innan han återgår till sitt samtal med lilla Lo.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.