IPCC-rapporterna försenade – men kommer i tid

FORSKNING IPCC-rapporterna är försenade. Det handlar om den sjätte stora kunskapsutvärderingen där forskarna går igenom kunskapsläget i klimatfrågan. Men förseningarna är hanterbara, enligt professor Markku Rummukainen.

IPCC-rapporterna försenade – men kommer i tid
IPCC-rapporterna är försenade. Foto StockAdobe

Under vår och sommar har IPCC:s tre arbetsgrupper en efter en aviserat att de är försenade. Forskarna arbetar med den sjätte stora utvärderingen av kunskapsläget vad gäller klimatförändringar. Panelens rapporter har stor betydelse bland annat som beslutsunderlag för till exempel politiker. Men arbetet är tidskrävande och många har fått svårt att hinna med beroende på Covid-19.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

IPCC-rapporterna försenade men del i längre process

Senast gick arbetsgrupp tre ut och meddelade att deras rapport inte kommer att bli färdig före klimatmötet COP26 i november 2021.

Professor Markku Rummukainen, Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, bekräftar förseningarna men säger också att de är hanterbara.

– Det angeläget att rapporterna kommer in i förhandlingarna kring den ”periodiska översynen” respektive ”globala översynen”. Båda dessa processer sträcker sig längre än COP26, vilket borde göra att förseningarna är hanterbara. Den första rapportdelen som handlar om klimattrender, klimatscenarier och så vidare, kan för övrigt presenteras vid COP26, säger han.

COP26 ändå före

Fakta

IPCC:s arbetsgrupper

Arbetsgrupp 1 (Working Group 1): Naturvetenskapliga förutsättningar för klimatförändringar, modeller för klimatförändring Arbetsgrupp 2: Sårbarhet hos människa och miljö, klimateffekter, möjlighet till klimatanpassning Arbetsgrupp 3: Hur kan klimatutsläppen minska, infångning och lagring av klimatgaser Det pågående arbetet handlar om IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering (”Assessment report”) som består av de tre arbetsgruppernas delar, samt en syntesrapport. IPCC:s tidigare stora utvärderingsrapporter är från 1990, 1995, 2001, 2007, 2013-2014.

Markku Rummukainen är även verksam vid SMHI, där han fungerar som Sveriges kontakt med IPCC.

Om den ursprungliga tidsplanen hade hållits, skulle COP 26 ha genomförts redan i år – innan kunskapsutvärderingen varit klar.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.