Forskare: Därför är elbilen bäst för klimatet

TRANSPORT Nederländska forskare har granskat rapporter som jämför elbilar och dieselbilars miljöpåverkan. Enligt forskarna förekommer sex vanliga fel i rapporterna – fel som gör att den fossildrivna bilen framstår som mer miljövänlig än vad den är, när det i själva verket är elbilen som är bästa alternativet för klimatet.

Forskare: Därför är elbilen bäst för klimatet
Nu avlivar forskarna sex myter om elbilar. Foto: StockAdobe

Det är forskaren Auke Hoekstra vid Eindhovens tekniska universitet i Nederländerna som tagit fram rapporten, på uppdrag av De Gröna i den tyska Förbundsdagen. Rapporten granskar ett antal studier, framför allt från Tyskland, som ifrågasätter om elbilars klimatpåverkan verkligen är mindre än den för bensin- och dieselbilar.

Därför är elbilen bäst för klimatet

De nederländska forskarna listar i sin rapport de sex största felen i de tidigare studierna, fel som alltså fått bilar med förbränningsmotor att framstå som bättre än vad de egentligen är. Här är hela listan:

1. Överdrivna klimatutsläpp vid batteriproduktion

Gamla uppgifter om klimatutsläpp används i nya studier. Enligt de nederländska forskarna har siffror på 175 kg koldioxid per kWh batterikapacitet cirkulerat, medan fräschare data pekar på 85 kg koldioxid per kWh.

2. Batteriets livstid underskattas

Batteriet antas hålla 150 000 km (15 000 mil), medan en dieselbil ska hålla i 300 000 km. Det finns dock ingen forskning som styrker detta, enligt den nederländska rapporten. Däremot visar emipiriska data att ett elbilsbatteri troligen håller 500 000 km, enligt samma rapport.

3. Elmixen antas vara densamma under bilens livslängd

Alla de tyska studierna utgår från att elmixen är densamma under bilens hela livslängd, som när bilen är ny. Men elmixen förändras när produktionskällor byts ut. Man kan dock anta att bilen rullar mest när den är ny.

4. Studierna använder inte utsläppsdata från körning på väg

Utsläppsdata för bensin- och dieselbilarna hämtas från tillverkarnas test i laboratorier, vilket ger orealistiskt låga siffror enligt den nederländska rapporten.

5. Utsläppen vid produktion av fossila bränslen är större än vad man tidigare trott

6. Studierna bortser från den stora bilden

De nederländska forskarna argumenterar att elbilen missgynnas eftersom den jämförs med en mogen teknik (bensin- och dieselbilar). Forskarna menar också att om världen följer Parisavtalet kommer framtida produktion att alstra mycket mindre klimatutsläpp än vad den gör idag. Detsamma gäller elproduktionen.

Framtidens energisystem har betydelse

Även de nederländska forskarna måste förstås göra en rad antaganden, till exempel utgår de från en europeisk elmix och antaganden om en framtida utveckling av energisystemen. För den som är intresserad av att gå in i detalj på hur forskarna resonerar finns rapporten att ladda ned här.

Även EU förespråkar elbil

För några dagar sedan kom även EU-kommissionens stora rapport om livscykelanalys av fordon. Den går igenom en rad olika miljöaspekter, som försurning, klimatutsläpp, hälsoeffekter, med mera. Enligt den studien förväntas en ny elbil, som körs inom EU, ha en betydligt lägre klimatpåverkan än en konventionell bil med förbränningsmotor. Rapporten är oerhört detaljerad och finns att hämta här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.