Sverigedemokraterna prioriterar Östersjön

Politik Sverigedemokraterna sätter Östersjön, värdefull natur och förorenad mark först på miljölistan.

Sverigedemokraterna prioriterar Östersjön

Martin Kinnunen från Sverigedemokraterna är den ende miljötalespersonen i riksdagen som inte sätter klimatfrågan högst på listan över miljöproblem. Men precis som de övriga talar han om satsning på elbilar.

Vilken är den viktigaste miljöpolitiska frågan?

– Östersjön, eftersom det inte ser ut att finnas någon lösning på problemet.

Vilka områden får mest pengar i er budget?

– Områden för värdefull natur är det absolut största för vår del. Vi vill också satsa på sanering av förorenade områden.

Hur ser du på miljölagstiftningen?

– Jag vet inte om nya lagar löser miljöproblemen. Frågan är istället vilka uppdrag man ger till myndigheterna.

Vad behöver göras för luftkvaliteten i vissa städer?

– Jag vill hävda att luften blir bättre. Men man kan göra det ännu bättre genom att städa vägbanor och framförallt genom att gammal teknik fasas ut.

Hur ser du på Sveriges 16 miljömål inför 2020?

– Man måste inse att vissa av målen inte går att uppnå.

Vad behövs för att Sverige ska uppnå sina åtaganden enligt Parisavtalet?

– Vi oroar oss inte för att Sverige inte ska lyckas med det.

Hur ska energiförsörjningen se ut?

– Vi vill satsa mer på kärnkraft och se en forskningsreaktor för den fjärde generationens kärnkraft.

Hur kan kommunernas klimatarbete underlättas?

– Som vi ser det är klimatpolitiken global i grunden. Det finns till och med en fara i att varje liten kommun ska jobba i sin lilla sektor.

Kan politiken underlätta för företag vad gäller klimatanpassning?

– Jag tror att det viktigaste är att man skapar ett bra företagsklimat och satsar på forskning och innovation.

Vilka är partiets mål vad gäller klimat och transporter?

– Att se till att det finns en fungerande infrastruktur. Statens uppgift är att se till att det växer fram ett nät av laddstolpar på landsbygden. Man bör också ha en vätgasstrategi.

Vad är viktigt inom kemikaliepolitiken?

– Ett problem är ju att den gemensamma EU-politiken inte alltid fungerar i praktiken. Kemikalieinspektionens långa handläggningstider är ett annat problem som man måste jobba med.

Vad tycker du om det eftersatta underhållet av vatten- och avloppsverk?

– Vi behöver bättre kartläggning av våra dricksvattentäkter. Kompetensen inom kommunerna är för dålig vad gäller det. Vi ser också med oro på den jakt på enskilda avlopp som sker på kommunal nivå.

Vad kan göras för att rädda Östersjön?

– Risken är att om man fortsätter ansträngningarna att minska näringsläckaget slår det mot lantbruket. Vi ser hellre åtgärder till havs, som kalkning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.