”Sverige sämst på att stimulera elbilar”

Elbilar Med hjälp av politiska styrmedel har många länder lyckats få igång försäljningen av elfordon. Sverige intar jumboplatsen, enligt ny forskarrapport, som föreslår en rad åtgärder.

”Sverige sämst på att stimulera elbilar”

En jämförelse av situationen i åtta länder har gjorts av forskare vid Blekinge tekniska högskola, BTH, i samarbete med forskare vid Köpenhamns Handelshögskola och företaget InnoVentum. Erkända föregångsländer som Norge, Nederländerna och Kina har ingått i studien, liksom mera avvaktande länder som Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Danmark.

Kina är i dag det land som har snabbast tillväxt av elbilar i världen – och även starkast tillväxt av arbetstillfällen inom elbilstillverkning. Av de sju undersökta europeiska länderna har Norge kommit längst.

Den typ av åtgärder som används är till exempel statliga subventioner, momsrabatter och tillgång till buss- och taxifiler.

– Att förbättringspotentialen var så stor när det gäller styrmedel för elfordon i Sverige var en överraskning. Detta har redan konsekvenser för industrin. Den växande marknaden för elfordon utnyttjas nu av storföretag som Nissan, Renault och Tesla, snarare än av det svenska fordonsklustret kring Volvo Cars, säger Sigvald Harryson, vid Copenhagen Business School och InnoVentum.

Rapporten är en del i en sammanställning som forskarna nu gör av deras fleråriga forskning kring hur Sveriges fordonsflotta ska kunna bli fossilfri till 2030.

– En omställning till elfordon framställs ibland som ett hot mot befintliga jobb i traditionell industri, men vår forskning pekar snarare på att elfordon och förnybar energi kan ge fler arbetstillfällen, säger Henrik Ny, forskningsansvarig inom BTH:s grupp för hållbara transport- och energisystem och beställare av rapporten.

Forskarnas förslag på åtgärder:

1. Sänk eller ta bort moms för inköp av nya elbilar – som i Norge.

2. Ge elbilar tillgång till buss- och taxifiler.

3. Säkerställ fortsatt stöd på 40.000 kr för inköp av elbilar.

4. Erbjud gratis laddning och parkering vid tydliga gröna laddstationer, som kan ses av allmänheten och därmed påverka opinionen positivt.

5. Upphäv begränsning på 16.000 kr av förmånsvärdesreduktionen så att bilar i alla segment får lägre förmånsbeskattning.

6. Slopa trängselavgifter för elbilar.

7. Gör Sverige till ett föregångsland för utveckling av elbussar.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.