-->

Sverige leder förhandlingarna i Paris

Juridik & Politik I dag inleds den sista och avgörande veckan för FN:s klimattoppmöte i Paris. Sveriges miljöminister Åsa Romson (MP) har fått ansvaret att leda förhandlingarna och FN:s generalsekreterare skärper tonen.

Sverige leder förhandlingarna i Paris
FN/ Eskinder Debebe

Det blev ett utkast till globalt klimatavtal, som ska begränsa jordens uppvärmning till maximalt två grader, under förra veckan. Det innehåller bland annat ländernas åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser, men även många punkter med reservationer.

I förra veckan var det chefsförhandlare, Anna Lindstedt, som ledde förhandlingarna i Paris för Sveriges del. Men från och med i dag, måndag, går kommer miljöminister Åsa Romson driva arbetet vidare på ministernivå tillsammans med Bolivias miljöminister.

Finansieringsfrågan och den juridiska utformningen av avtalet är fortfarande de stora stötestenarna. FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, tog upp båda frågorna i sitt tal på måndagen och tryckte även hårt på de rika ländernas ansvar.

Han kommenterade också förra veckans krav på en skärpning av klimatmålet till en uppvärmning på 1,5 grader.

– För det första behöver vi ett avtal som kommer att begränsa temperaturhöjningen till mindre än 2 grader. För många, inklusive de låglänta och minst utvecklade länderna, kommer även en ökning på 1,5 grader få allvarliga konsekvenser ”, sade han.

– För det andra måste den privata sektorn få en tydlig signal om att en omvandling av den globala ekonomin, med låga utsläppsnivåer, är oundviklig, nyttig och redan på gång.

– För det tredje, så måste de utvecklade länderna gå med på att leda, och utvecklingsländerna måste ta på sig allt större ansvar i linje med deras kapacitet.

– För det fjärde måste avtalet säkerställa ett tillräckligt och balanserat stöd, för anpassning och begränsning till utvecklingsländerna, särskilt de fattigaste och mest sårbara. ”

Slutligen sade Ban Ki-moon att avtalet måste innehålla en gemensam ram för att mäta, övervaka och rapportera framsteg på ett öppet sätt.

– De beslut som vi fattar här kommer att ge ett eko genom historien”, förklarade han.

Svenska ministrar i Paris

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) deltar måndag och tisdag, och energiminister Ibrahim Baylan (S) deltar från måndag till onsdag, och framtidsminister Kristina Persson (S) deltar tisdag och onsdag.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.