Efter COP21: Så ska utsläppen minska

Klimat Ett globalt klimatavtal är ett första steg. Nu börjar det digra arbetet med att omsätta ambitionerna i praktiken. För att lyckas krävs en mer robust klimatpolitik och att även små och medelstora verksamheter tar tag i sina utsläpp.

Efter COP21: Så ska utsläppen minska
Shutterstock

Att vi nu har ett rättsligt bindande klimatavtal med ambitionen att begränsa temperaturökningen till under 2 grader, med sikte på 1.5 grader, är en viktigt signal från världens politiker att det är klimatsmart som gäller framöver.

Nu väntar den stora utmaningen, nämligen göra alla de åtgärder som krävs för att temperaturen inte ska sticka iväg. Inom politiken handlar det om att integrera miljö- och hållbarhet i alla områden, i näringspolitik, handelspolitik och transportpolitik så att man kan göra insatser där de faktiska utsläppen sker.

Robust klimatpolitik

I Sverige kommer miljömålsberedningen att få en viktig roll när det handlar om att diskutera långsiktiga mål. De har i uppgift att presentera ett mer robust system för svensk klimatpolitik. I regeringsförklaringen aviserade regeringen också att Sverige ska gå före och bli en av världens första fossilfria länder. När det gäller energi kommer det nya bra lösningar. Utsläppen från industri och matproduktion blir svårare att lösa. Dessutom har vi konsumtionen där vi måste röra oss mot en mer cirkulär ekonomi.

– Från svensk sida är kanske det viktigaste är att få bukt på utsläppen från transportsektorn, säger Fredrik Hannerz, politiskt sakkunnig på Miljö- och energidepartementet. Han har också varit med i den svenska delegationen under de senaste klimattoppmötena.

– Sedan mötet i Bali 2007 är attitydskillnaden stor. Idag finns en betydligt större förståelse för de utmaningar vi står inför och att alla länder måste bidra, konstaterar Fredrik Hannerz under ett möte som Nätverket för hållbart näringsliv anordnade tillsammans med tankesmedjan Fores i efterdyningarna av klimattoppmötet.

Enligt Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv är engagemanget från det globala näringslivet större än vad det någonsin varit tidigare.

– Jag varit på flera klimattoppmöten och för första gången ville även det samlade näringslivet ha ett resultat. Utmaningen är fortfarande att många av de företag som vill gå före har svårt att ta betalt. Ett globalt pris på koldioxid vore det bästa får då kommer kostnaderna naturligt in i varans pris, konstaterar Maria Sunér Fleming.

Få med de mindre

Städer, kommuner och näringslivet får en viktig roll när de globala utsläppen ska minska. Idag finns några större företag som går före, nu gäller det att få med även de små och medelstora bolagen. Svenska företag behöver ta fram en tydligt strategi och näringslivets branschorganisationer behöver gå före.

– Jag vill se tydliga målsättningar från företag som visar hur de tänker jobba framöver. Jag vill också att de stora företagen berättar hur de kommer att stötta de små och medelstora förtagen i sina leverantörskedjor, säger Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute.

En bransch som kommer att ha en viktigt roll när det handlar om att reducera de globala växthusgaserna är jordbruket. Utsläppen härifrån har inte diskuterats så mycket, men enligt statistik från SCB är det svenska jordbruket en av de branscher som släpper ut absolut mest växthusgaser.

 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.