Sverige är 4:e bästa landet på hållbar energi

Energi Sverige placeras på fjärde plats när World Economic Forum, WEF, utvärderar världens energisystem. I utvärderingen har 124 länder bedömts efter hur väl de balanserar ekonomisk tillväxt mot hållbara och säkra energilösningar.

I WEF:s rapport, Global Energy Architecture Performance Index Report 2014, rangordnas 124 länder efter förmågan att leverera säker, prisvärd och hållbar energi. Norge hamnar överst på listan, följt av Nya Zeeland, Frankrike och därefter Sverige. Alla de tio topplaceringarna domineras av länder inom EU och OECD, med undantag för Costa Rica och Colombia. Nära hälften (41 procent) av energiförsörjningen i dessa tio länder kommer från koldioxidsnåla energikällor, jämfört med det globala genomsnittet på 28 procent.

Syftet med rapporten är att hjälpa världens länder att på nya och kreativa sätt bemöta de energiutmaningar de står inför. Det råder emellertid stora skillnader mellan världens regioner. Rapporten visar att många utvecklingsländer fortfarande kämpar med att bemöta invånarnas grundläggande energibehov, då mer än hälften av befolkningen i dessa länder ännu inte har tillgång till elektricitet. Rapporten lyfter även fram att 32 procent av länderna är beroende av importerad energi för att bemöta mer än hälften av sina behov.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.