Ny utredning om fossilfri fordonsflotta 2030

Bränslen Höjda energikrav på fordon, en ökad satsning på elfordon och nya sätt att planera städer så att efterfrågan på transporter minskar. Det är några av de åtgärder som föreslås i utredningen, Fossilfrihet på väg, som överlämnades till regeringen igår.

Ny utredning om fossilfri fordonsflotta 2030

Igår tog regeringen emot utredningen, Fossilfrihet på väg, som innehåller en kartläggning av handlingsalternativ om hur vi ska lyckas få fossiloberoende bilar, lastbilar och bussar år 2030, alltså redan om 16 år.

Det är Thomas B Johansson, professor i energisystemanalys vid Lunds universitet, som sedan juli 2012 har haft i uppdrag att arbeta med utredningen. Han gör klart att för att kunna genomdriva en omställning från fossila drivmedel till fossilfria drivmedel, bioenergi eller fossilfri el, så krävs det betydande insatser inom flera olika områden. Ett av dessa områden är stadsplanering och stadsutveckling som framöver måste ske med tanke på att minska efterfrågan på transporter. Utöver det krävs också betydande satsningar på bland annat energieffektiva fordon, utveckling av biodrivmedel och eldrivna vägtransporter.

En konkret åtgärd som föreslås i rapporten är att lägga en straffskatt på de fordon som är mest skadliga för klimatet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.