-->

Straff väntar för fimp på gatan

Nedskräpning Ringa nedskräpning, som att slänga en fimp, kan bli straffbart. Det framgår av regeringens förslag för hur EU:s direktiv för engångplast ska bli svensk lag. Företag med ansvar för cigaretter ska också betala för insamlingssystem. Engångsmuggar av ren plast kan förbjudas, dessutom.

Straff väntar för fimp på gatan
Kan bli straffbart. Foto: StockAdobe

Regeringen föreslår skärpt ansvar för företag som för ut engångsplast till marknaden. Det kan handla om producenter men även företag som på något sätt överlåter produkter. Förslaget ska göra svensk lag av EU:s direktiv för engångsplaster.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ett mål med direktivet är att minska mängden engångsplast. Så även i Sverige kan det bli ett fängelse för dem som släpper ut icke återvinningsbara förpackningar på marknaden.

”Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift om förpackningars återvinningsbarhet som regeringen har meddelat ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två̊ år. Straffbestämmelsen ska börja gälla den 1 januari 2025”, står att läsa i regeringsförslaget som presenterades 15 december.

21 miljoner fimpar

I förslaget får fimpar ett eget kapitel, med hänvisning till en rapport från Naturvårdsverket som visat att 62 procent av insamlat skräp under en vecka i juni var fimpar. Det handlade om 21 miljoner fimpar som samlades in under sommarveckan.

Nu föreslår regeringen en avgift på 12,4 öre per fimp, som ska betalas av de som kallas producenter, men även omfattar företag som överlåter cigaretter på olika sätt. Även andra produkter beläggs med avgift.

Plastmuggar förbjuds

Engångsmuggar av plast nämns också som ett särskilt stort problem. Promemorian konstaterar också att pappersmuggar med en skyddande yta av plast mer än väl kan ersätta dem. ”Engångsmuggar som innehåller mer än tio procent plast bör därför förbjudas.”

Även privatpersoner ska förmås att ta mer ansvar. Nedskräpning är redan straffbart, med en bot på 800 kronor. Men ringa nedskräpning, som att slänga en enstaka fimp, straffas ändå inte enligt praxis. Men enligt utredningen ska även det kunna leda till straff framöver.

Allt skräp försvinner inte

Helt soprent kan vi ändå inte förvänta oss att det ska bli. Målsättningen är, enligt utredningens förslag, att nedskräpningen ska minska med 50 procent mellan 2024 och 2030. Det gäller fimpar, portionssnus och engångsförpackningar av plast.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.