Stockholm+50 igång – världsledande miljöpolitiker på plats

Stockholm+50 FN-mötet Stockholm+50 pågår på Älvsjömässan i Stockholm. Under två dagar ska delegater från hela världen diskutera global hållbar utveckling. Statsminister Magdalena Andersson inledde mötet.

Stockholm+50 igång – världsledande miljöpolitiker på plats
Stockholm+50 har inletts med tal från bland andra António Guterres. Foto: Ingar Lindholm

Delegater från hela världen är samlade i Stockholm för att diskutera hållbar utveckling. Evenemanget firar att det är 50 år sedan Stockholmsmötet, då miljön sattes på den globala agendan och kopplades samman med frågan om hållbar utveckling. Mötet har kritiserats för brister i förberedelsearbetet och att det saknas konkreta mål för nya åtaganden.

Fokus i inledningstalen låg mycket riktigt på att det är hög tid att agera, genom att se till att de deklarationer och åtaganden som redan finns faktiskt följs.

– Vi har samlats för att leverera på de löften som givits till världens befolkning och framtida generationer. Vi står vid ett avgörande vägskäl. Vi skadar vår planet. Krisen för vår miljö och klimatet påverkar alla människor runt om världen. De utvecklade länderna är de som förorenar och har förorenat mest, och de fattigaste är de som drabbas värst. Omställningen kan bara göras om alla är med och det är inget alternativ utan vår skyldighet, sade Magdalena Andersson i sitt tal.

Stockholm+50 har två värdar och två ordföranden

Kenya (där UNEP har sitt huvudkontor) och Sverige står värdar för mötet, som har både Magdalena Andersson och Kenyas president Uhuru Kenyatta som ordföranden.

– Det här mötet måste definiera en väg mot en miljömässigt hållbar framtid, konstaterade Uhuru Kenyatta i sitt inledande tal.

– Afrika har, trots kontinentens begränsade klimatavtryck, drabbats hårt av klimatförändringarna. Vi har en mångfaldig klimatkris med översvämningar, torka och höjda havsnivåer. Det är därför viktigare än någonsin att vi tar den här krisen på allvar. Vi har en exceptionell möjlighet att ersätta de högt uppsatta klimatmålen med verkliga åtgärder, sade han.

Guterres varnade och uppmuntrade

Även FN:s generalsekreterare António Guterres inledningstalade vid konferensen.

– Miljögifter tar livet av nio miljoner människor per år. Vi vet vad vi ska göra, vi har verktygen. Men vi saknar ledarskap och samarbete, sade han.

– Jag uppmanar alla finansiella ledare att förbjuda i fossila bränslen och enbart investera i förnybar energi. Varje regering, företag och individ har en roll att spela.  Om vi inte agerar nu, har vi inte längre någon planet att leva på, fortsatte António Guterres, och fick applåder från församlingen.

”Vi behöver tre jordklot”

Han påminde om tidigare framsteg, när ozonlagret kunde räddas efter internationella överenskommelser. Men det är långt ifrån tillräckligt.

– Det globala välbefinnandet är i fara. Ja, vi har räddat ozonlagret, men vårt miljömässiga fotavtryck har blivit ohållbart stort. Jordens system håller inte jämna steg med oss. Om allas konsumtion låg i linje med de rikaste länderna skulle vi behöver tre jordklot.

– Vi behöver ändra kurs nu och få stopp på vårt självmordskrig mot naturen. Vi vet vad vi ska göra men vi saknar ledarskapet. Så nu ber jag er alla – led oss ut ur den här röran. Vi måste agera på våra åtagande. Annars är löftena inget annat än varmluft och varm luft dödar oss, sade António Guterres.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.