Standard för grön it i startgroparna

Nu startar arbetet med en ny standard för hållbar it-användning. Dessutom revideras Iso 14001 där mer fokus på faktiska miljöförbättringar kommer att vara en viktig del.

Standarden ska fungera som ett verktyg för att stödja verksamheter i sitt hållbarhetsarbete genom att minska miljöpåverkan och struktuera it-ansvändningen.

– Bäst av allt är kanske att standarden kommer att hjälpa många företag att gå från att agera reaktivt till att bli proaktiva. Smarta it-lösningar som minskar företagets samlade miljöpåverkan, till exempel virtuella möten, e-fakturor, eller en bättre lokalplanering, blir en naturlig del av den dagliga produktionen – vare sig den handlar om varor eller tjänster, säger Carl-Magnus Fahlcrantz, projektledare på Sis.

Det första mötet som ska sparka igång arbetet med den nya standarden äger rum i oktober och Sis välkomnar organisationer som vill vara med och påverka innehållet.

Iso 14001 får sig en omgång

Dessutom ska standarden för miljöledningssystem få sig en omfattande revidering. Framtidens ledningssystem bör enligt det globala standardiseringsorganet Iso ha ökat fokus på faktiska miljöförbättringar. Det ska vara enklare att integrera miljöarbetet med hållbarhet och samhällsansvar. Miljöarbetet ska också bättre kopplas till den strategiska företagsledningen. Den nya standarden kommer dessutom att följa den nya strukturen som snart gäller för alla ledningssystemstandarder med gemensamma rubriker och texter. Även inom denna standard efterfrågas intressenter som vill vara med i arbetet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.