Så mycket släpper it-sektorn ut

I en ny studie från KTH kartläggs it- och telekomsektorns samt mediebranschens klimatpåverkan. I veckan hölls också första mötet för den kommande standarden för hållbar it-användning.

Så mycket släpper it-sektorn ut

KTH:s Centre for Sustainable Communications står bakom studien om kommunikationssektorns utsläpp. Även representanter från KTH, Ericsson och TeliaSonera är med.

Enligt studien står it- och telekomsektorn tillsammans med mediesektorn för tre procent av de totala globala koldioxidutsläppen, eller 1 440 megaton koldioxidekvivalenter. 1,3 procent kommer från it- och telekomsektorn och 1,7 procent från medie- och underhållningsbranschen.

Utsläppen kommer från nätverk och datacenter smo behövs för globala tjänster, men också tillverkning av mobiltelefoner och andra kommunikationsprylar liksom driften i form av exempelvis tv-användning. Driften av kommunikationsteknik står för ungefär dubbelt så mycket utsläpp som tillverkningen.

– Makroperspektivet är viktigt för att följa trenden för de produktgrupper som har störst klimatpåverkan. Även om mer energieffektiva produkter tas fram så kan en ökad mängd produkter ge upphov till negativa miljöeffekter sammantaget, säger Åsa Moberg, forskare på Centre for Sustainable Communications vid KTH.

Ny it-standard

För att få till en mer hållbar it-användning jobbar Swedish Standard Institute, Sis, just nu med att ta fram en standard på området. I veckan samlades företag och organisationer för att diskutera hur en sådan standard skulle kunna utformas. Det handlar om allt från energiförbrukning och hårdvara till att ta fram policys och arbeta med ständiga förbättringar.

Förutom att se till att it belastar miljön så lite som möjligt är tanken också att använda it för att minska miljöpåverkan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.