Standard för ekoeffektivitet

En standard för bedömning av ekoeffektivitet ska tas fram. Sverige leder arbetet som ska beskriva förhållandet mellan ekonomiskt och miljömässigt värde.

Under sommaren fattade ISO ett beslut om en standard för bedömning av ekoeffektivitet. Bedömningar ska utgå ifrån ett livscykelperspektiv; från råvaruutvinning och energiomvandling vidare till tillverkning, användningsfas och slutligt omhändertagande.

Bedömningar av ekoeffektivitet beskriver förhållandet mellan ekonomsikt och miljömäsigt värde och ska fungera som ett verktyg man kan ta till när man vill identifiera och minska miljöpåverkan från varor och tjänster eller infrastruktursatsningar.

Sverige leder arbetet

Det internationella arbetet kommer att ledas av Bengt Steen, professor vid Chalmers tekniska högskola och Reginald Tan, National University of Singapore. SIS ansvarar för sekretariatet.

Målgruppen för standarden är personer med ansvar för miljöfrågor, ekonomi och beslut som rör investeringar både inom varu- och tjänstesektorn och inom offentlig förvaltning.

Det första mötet i den internationella arbetsgruppen hålls i Malaysia i januari 2009.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter