Nytt verktyg ska säkra mänskliga rättigheter i plastkedjan

Mänskliga rättigheter Nu finns ett nytt verktyg som företag kan använda för att hantera och ta ansvar för alla de informella arbetare, ofta plastsamlare och plastsorterare i fattiga länder, som den globala plastinsamlingen vilar på.

Nytt verktyg ska säkra mänskliga rättigheter i plastkedjan
Foto: Adobe Stock

Världens cirkulära plastarbete bygger till stor del på jobbet från så informella arbetare som avfallssamlare och avfallssorterare som i små grupper säljer insamlade material till återvinningsföretag eller mellanhänder. Det är arbetet bedrivs oftast under helt oreglerade förhållanden med bristande arbetsrättsligt skydd, dålig arbetsmiljö och låga löner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Många informella arbetare tillhör de mest ekonomiskt utsatta grupperna i samhället och har ofta begränsad tillgång till utbildning och andra resurser. Samtidigt spelar dessa arbetare en avgörande roll i den globala plaståtervinningen genom att bidra till att en stor del av plastavfallet samlas in och återvinns.

Den ideella organisationen Circular Initiative har uppmärksammat frågan om informella arbetare i plastkedjan och nu publicerar organisationen ett nytt ramverk med enhetliga rekommendationer och indikatorer för företag som har plast i sin värdekedja. Ramverket ger enligt Circular Initisative företag möjlighet att effektivt utvärdera och åtgärda mänskliga rättigheter i leveranskedjan för återvunnen plast.

Ekonomisk egenmakt

Ramverket täcker bland annat det Circular Initiative kallar ”ekonomisk egenmakt”, att de informella arbetarna får de verktyg, resurser och möjligheter de behöver för att förbättra sin ekonomiska situation och självständighet. Vidare tar ramverket också upp frågor om hälsa, säkerhet och jämställdhet.

Circular Initiative har utvecklat ramverket i samråd med över 40 organisationer och bland dem finns företagsjättar som Coca Cola och HP. I samrådet finns också flera deltagare från den informella sektorn och avfallssamlare. Circular Initiative berättar också att ramverket är utformat för att kunna anpassas och förfinas över tid baserat på erfarenheter och fältstudier. En andra del av ramverket, med verktyg för implementering, kommer att släppas senare i år.

”Att anta ansvarsfulla metoder för leveranskedjan är en etisk, juridisk och kommersiell nödvändighet för alla företag idag. Vi uppmanar globala varumärken att använda ramverket för ansvarsfulla inköp, vilket visar vårt gemensamma engagemang för att förbättra livet för informella avfallsarbetare och avfallssamlare, följa internationella regler och minska administrativt arbete,” säger Annerieke Douma, programchef på The Circulate Initiative, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.