Snart kommer fräscha riktlinjer för klimatrapportering

EU Arbetet med EU:s handlingsplan för en hållbar finansmarknad går i en rasande fart. Bland annat uppdateras de vägledande riktlinjerna för klimatrapporteringen. Marie Baumgarts, SEB, sitter med i expertgruppen.

Snart kommer fräscha riktlinjer för klimatrapportering
EU-parlamentet utlyser klimatnödläge. Foto: AdobeStock
Marie Baumgarts, SEB.
Marie Baumgarts, SEB.

Till sommaren väntas tre expertrapporter som en del av arbetet med EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. En fjärde rapport, som innebär en översyn av riktlinjerna för hållbarhetsrapportering, är redan publicerad. Målet är att hållbarhetsrapporteringen ska ligga i linje med TCFD-rekommendationerna, och i arbetet deltar Marie Baumgarts, hållbarhetschef på SEB.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Det nuvarande arbetet går i en hastighet jag aldrig sett tidigare i hållbarhetsfrågor, säger hon.

Riktlinjer för klimatrapportering

Gruppen har tagit fram riktlinjer för hur klimatpåverkan ska redovisas för de företag som redan nu omfattas av krav på hållbarhetsrapportering. Redovisningen ska omfatta både hur den egna verksamheten påverkar klimatet och hur klimatförändringar kan påverka verksamheten. Det handlar om icke-bindande riktlinjer.

– Det här arbetet handlar om praxis för hur man använder klimat-KPI:er. EU-kommissionens nya riktlinjer ska vara klara i juni och vår rapport är expertgruppens rekommendationer till kommissionen, säger Marie Baumgarts.

Tre nivåer för rapporteringen

Riktlinjerna ska enligt rapporten delas in i tre typer: typ 1 är riktlinjer som de flesta förväntas använda sig av, typ 2 och 3 kräver en större detaljnivå i rapporteringen. Som exempel ställs olika krav på hur utsläppen av växthusgaser redovisas. Kraven av typ 1 omfattar scope 1, 2 och 3, och om inte alla relevanta utsläppskällor finns med måste företaget förklara varför vissa utelämnats. Kraven av typ två handlar till exempel om att data ska redovisas mer i detalj för enskilda länder eller regioner.

– Vi sammanställer världens bästa metoder. Ingen metod är hundraprocentig, så det finns vägval som måste göras. Vi föreslår de mest etablerade standarderna och vi föreslår också nyckeltal. Det gör att jämförbarheten kommer att öka, säger Marie Baumgarts.

Den tekniska expertgruppen har nu lämnat sin rapport. Den slutgiltiga utformningen av riktlinjerna, som alltså förväntas komma i juni, står EU-kommissionen för.

Läs mer: Gröna finanser – en orientering utan karta

 

Fakta

EU-arbetet

EU lanserade sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt i mars 2018.
I maj 2018 kom tre lagförslag för att verkställa delar av planen.
Till sommaren väntas tre expertrapporter.
Handlingsplanen omfattar bland annat EU-märkningar för gröna finansiella produkter och krav på förvaltare att ta med hållbarhet i sina processer.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.