Sex lärdomar för klimatet från 11 september

Krönika Tjugo år har gått sen terrorattackerna den 11 september. Vi kan nu dra sex viktiga lärdomar för den globala, akuta kampen mot klimatförändringarna. Det skriver Mattias Goldmann i en krönika.

Sex lärdomar för klimatet från 11 september
Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

1. En självutnämnd världspolis godtas inte

Efter terrordåden 11 september 2001 utsåg USA sig själva till världspolis, struntade i att samordna arbetet och president Bush sade ”ni är antingen med oss eller mot oss”. Det ledde till motstånd istället för kraftsamling. Lärdomen är att en gång för alla överge planerna på en grön diktator som ska styra upp det globala klimatarbetet, och istället stärka de institutioner för samverkan som redan finns, med tyngdpunkt på FN och COP26-klimatmötet i Glasgow.

2. Särintressena får inte ta över

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Det militärindustriella komplexet utnyttjade dådet till att kraftigt öka satsningarna på vapen och krigföring – trots att forskningen visar att det är effektivare att satsa på undervisning, tillgång till mat och inkluderande i samhället.

I den snabba omställning som nu måste ske för att förhindra klimatkatastrofen, föreslås många lösningar som gagnar en viss affärsidé men slår mot den samhällsutveckling vi vill se. Här finns till exempel kärnkraftsindustrins tillskyndare, som påstår att IPCC visar att kärnkraften behövs för att klara klimatmålen – trots att IPCC själva slagit fast att de inte har några sådana åsikter.

3. Överilat blir ineffektivt och dumt

Efter 11 september-attentatet gick USA snabbt till krig mot Irak som påstods vara nära att skaffa kärnvapen, vilket senare visade sig falskt. Också i klimatfrågan finns en alarmism som riskerar leda till snabba lösningar som vi får ångra sedan, såsom geoengineering-trixande med jordens atmosfär eller järnspån i havet, men också okänslig plantering av skog för bioenergi eller kraftfulla inskränkningar i människors frihet.

Här tar vi de globala hållbara utvecklingsmålen till hjälp: Vi ska nå synergier, inte målkonflikter.

4. Kampen kan inte bygga på självuppoffring

Många som befann sig i närheten av World Trade Center gjorde heroiska, självuppoffrande insatser. Det ser vi också under andra katastrofer – i den akuta fasen är vi inställda på att hjälpa andra. Men den utdragna pandemin visar att även ganska små uppoffringar efter en tid blir svåra att upprätthålla; den långa kampen för att nå nollutsläpp kan inte bygga på självuppoffring. Ska tillräckligt många tillräckligt länge göra tillräckligt mycket för klimatet, måste det vara lätt, lönsamt och lustfyllt.

5. Mycket går, om vi är enade och inser hur akut läget är

Arton minuter efter att United Airlines flight 175 kraschade in i World Trade Center, var alla broar och tunnlar in till New York City stängda, någon timma senare var allt civilflyg stoppat. I klimatkampen är det hög tid att använda oss av denna ”sense of urgency” för att skapa inte bara enighet i teorin – som med Parisavtalet – utan också i praktisk handling.

Det är dags att inse att den gemensamma fienden är det fossila, linjära och ineffektiva som vi ska lämna bakom oss. Så länger vi bekämpar varann med alternativa lösningar på hur målet ska nås och skoningslös kritik mot det som inte är fullständigt perfekt från början, är det självklart att människor tvekar att skaffa elbil, sätta upp solceller eller bygga i trä. Då vinner det redan etablerade och fossillobbyn skrattar hela vägen till banken.

6. Dessa ögonblick definierar oss

Efter attacken fortsatte USA:s president George W Bush att läsa saga för barn. Det präglar hans eftermäle, på samma sätt som vi kommer att bedömas efter vad vi gjort för att förhindra att klimatkrisen blir katastrofal. Vi är alla medmänniskor, konsumenter, väljare (nu eller framgent), har kollegor eller klasskompisar – kort sagt en mängd tillfällen där vi kan göra skillnad. Gör det!

Låt oss lära av misstagen

Hela världen slöt upp tillsammans efter terrorattacken 11 september 2001, men enigheten och viljan att agera samfällt raserades snabbt. Kampen för att det fortsatt ska kunna gå att bo på vårt jordklot är väl så viktig. Låt oss lära av misstagen och behålla enighet och kampvilja!

– Mattias Goldmann, Klimatkonsult, författare till boken Klimatsynda!

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste