Hagainitiativets klimatbantning i mål

Klimat Nätverket Hagainitiativet har lyckats minska sina klimatutsläpp med 40 procent sedan 2010. Det innebär att Sveriges territoriella utsläpp förra året hade varit 4 procent högre utan Hagainitiativets koldioxidbantning.

Hagainitiativets klimatbantning i mål
Minskade utsläpp från Hagainitiativet.

År 2010 satte Hagainitiativets medlemsföretag upp klimatmål – de skulle minska sin klimatpåverkan med 40 procent till 2020. Målet uppnåddes med råge, och tillsammans har 12 företag minskat sina klimatutsläpp med 1,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen.

Sveaskog minskade 93 procent

Mest av alla har Sveaskog minskat sina utsläpp, minus 93 procent. Sveaskog jämför med 2005.

– Vi har minskat de årliga egna utsläppen med 30 000 ton koldioxid, främst genom övergång till miljövänliga fordon och förnybara bränslen i våra arbetsmaskiner, säger Per Matses, vd Sveaskog, i ett uttalande.

Stockholm Exergi vill gå vidare med bio-CCS

Störst utsläppsminskning står energibolaget Stockholm Exergi för. Bolaget har ensamt minskat sina utsläpp med över en miljon koldioxidekvivalenter årligen.

– Målet att minska våra utsläpp med 40 procent uppnådde vi 2020, då vi satte ett nytt utmanande mål att vara klimatpositiva till 2025. De ska vi nå genom effektivare avfallssortering och en fullskalig anläggning för bio-CCS som skapar en kolsänka på 800 000 ton varje år baserat på restprodukter från skogen, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi, i ett uttalande.

Hagainitiativets nya mål är att halvera utsläppen till 2030. Här kan du läsa mer om Hagainitiativets klimatbokslut.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.