Satsa på minskade utsläpp istället för koldioxidlagring

Debatt Med anledning av utredningsförslaget om att frysa ned koldioxid och transportera den till Bergen i Norge, så borde byggindustrin fundera på andra alternativ – som att använda lättbetong istället för k-betong. Det skriver Samuel Berg, teknologie doktor, i ett debattinlägg.

Satsa på minskade utsläpp istället för koldioxidlagring
Samuel Berg. Foto: Privat

I Sverige är de dominerande industriella koldioxidnedsmutsarna SSAB (Luleå) och Heidelberger cementindustri (Slite). Bägge ägarna gör idoga försök att medelst teknikutveckling reducera utsläppen.

Sliteanläggningen svarar enbart för cirka 5 procent av landets koldioxidföroreningar. Dessa industrier motsvarar cirka 2/3 av transportsektorns utsläpp.

Vad gäller cementtillverkning så har väldigt lite fokuserats på betongtillverkningen där cement är en nödvändig ingrediens. Av en betongblandnings cirka 2400 kilo per kubikmeter är ungefär 270 kilo cement. Varje tillverkat kilo cement medför i sin tur 0,7-0,8 kilo koldioxidpåverkan på miljön.

Betong som kan bytas ut

Betongen som avses här är den så kallade konstruktionsbetongen, det vill säga betong som är nödvändig i bärande konstruktion, men som kan ersättas av alternativa material i stödjande konstruktioner som exempelvis väggar, pelare och takplattor.

Exempel på sådana material är trä och olika typer av lättbetong. För ungefär 15 år sedan upphörde all tillverkning av autoklaverad lättbetong i Sverige.

Till största delen har lättbetongen ersatts av konstruktionsbetong. Vi kan göra ett enkelt räkneexempel, om gasbetong inte funnits utan istället enbart konstruktionsbetong som betongsten, element mm på 1960-talet hade miljöpåverkan av koldioxid blivit: 1,5 000 000 000 x 0,27 x 0,75 = 3 038 miljoner ton.

Ersätt den vanliga betongen

Enligt mina beräkningar skulle dagens produktion av lägenheter medföra en utsläppsmängd på 3 038 kilo koldioxid per lägenhet i genomsnitt.

Om teoretiskt all konstruktionsbetong hade ersatts med autoklaverade lättbetong hade utsläppen per lägenhet reducerats till en tredjedel alltså 1 013 kilo.

Byt till hållbarare material

Om alla producerade lägenheter under ett år, uppskattningsvis 70-80 000, hade använt autoklaverad lättbetong istället för k-betong hade detta medfört en reduktion av koldioxidutsläpp med 114,24 miljoner ton koldioxid.

Slutsatsen blir att alla i samhället från politiker till utförare måste medvetandegöras om vikten av optimala materialval, det kan vara trä, lättbetong eller andra nyutvecklade material som antytts med betydande reduktion av koldioxidutsläpp.

Av: Samuel Berg,
teknologie doktor.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.