Här är de viktigaste hållbarhetsfrågorna när svenskarna handlar mat

LIVSMEDEL Läs vad konsumenter anser vara viktigast mellan klimat, biologisk mångfald, social rättvisa och andra hållbarhetsaspekter när de vill handla hållbart.

Här är de viktigaste hållbarhetsfrågorna när svenskarna handlar mat
Foto: Adobe stock.

Trots att många svenskar vill handla hållbart, råder det delade åsikter om vad som utgör den viktigaste hållbarhetsfrågan. Det visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Consupedia.

I undersökningen gavs respondenterna möjlighet att rangordna vikten av olika hållbarhetsaspekter vid matinköp, och klimatfrågan placerades först på fjärde plats. Enligt svenskarna är den främsta hållbarhetsfrågan dess påverkan på den personliga hälsan, följt av djurvälfärd och social rättvisa.

Enligt Roberto Rufo Gonzalez visar resultatet att det svenska folket har en bredare syn på hållbarhet än vad medierna och företagen vanligtvis presenterar.

– Vi har levt i en dimma av lyx sedan 80-talet där vi har tärt på jordens resurser – men det handlar inte bara om klimatet, utan även om hur producenter har exploaterat och förtryckt människor, behandlat djur illa, nyttjat barnarbete, använt bekämpningsmedel och stört den biologiska mångfalden. Om man inte tar hänsyn till alla dessa faktorer så är det inte hållbarhet på riktigt, säger Roberto Rufo Gonzalez, grundare av Consupedia, i en kommentar.

Skilda syner

Undersökningen belyser även de betydande skillnaderna mellan samhällsgrupper när det gäller deras syn på hållbar matkonsumtion. Malmöborna ger generellt högsta prioritet åt dessa parametrar, medan stockholmarna placerar sig lägst jämfört med invånare i andra storstäder.

I Stockholm och Göteborg anses den egna hälsan vara den mest betydelsefulla hållbarhetsaspekten, medan malmöborna prioriterar social rättvisa. Över alla parametrar framstår kvinnor, äldre individer och akademiker som mer medvetna om hållbar matkonsumtion än andra

– Medvetandegraden om den omställning som behöver göras har blivit större de senaste åren, men det är egentligen konstigt att vi i princip bara mäter en av alla de olika hållbarhetsaspekterna som är viktiga för en bättre värld. Konsumenterna tycker bevisligen att andra aspekter är minst lika viktiga som just klimatet, avslutar Roberto Rufo Gonzalez.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.