10 tips: Så avslöjar du greenwashing

KOMMUNIKATION Fler konsumenter vill köpa hållbara produkter, men det är få som egentligen vet vad alla miljömärkningar och påståenden betyder. Här är tio tips för att se om påståenden i reklam om produkters miljö- och klimatfördelar verkligen stämmer.

10 tips: Så avslöjar du greenwashing
Foto: Adobe stock.

En ny undersökning från Sveriges Konsumenter visar att 43 procent av svenskarna har lagt märke till greenwashing det senaste året. Samtidigt har 19 procent aldrig sett det, medan 38 procent är osäkra på om de har stött på det eller inte.

Bakgrunden är en undersökning från EU-kommissionen 2020 som visade att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller helt ogrundade. Och att EU nu förbereder ny lagstiftning för att begränsa såväl påståenden som märkningar.

Konsumenter blir särskilt förvirrade av påståenden och märkningar om klimatpåverkan. En av tre säger sig förstå begrepp som ”låga koldioxidutsläpp”, ”lågt klimatavtryck” och ”koldioxidkompenserat”, men bara en av tio litar på dem.

När de ska förklara begreppet klimatneutral svarar 34 procent fel på alla fem frågor. Endast 19,7 procent svarar rätt på en fråga, 23 procent svarar rätt på två, 14,3 procent svarar rätt på tre, 7,5 procent svarar rätt på fyra och endast 1,5 procent svarar rätt på alla fem frågorna.

– Undersökningen visar hur svårt det är för konsumenter att avslöja greenwashing. Vi riskerar en massiv ökning av vilseledande miljöreklam, så för att göra det lätt att välja medvetet behövs nya, stramare EU-regler. Det kan också gagna de seriösa företag som verkligen vill ligga i framkant för en hållbar utveckling. Här krävs också att myndigheter granskar marknadsföringen noga, att producenter tar ett större ansvar liksom samhällsinsatser för att utbilda konsumenter, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, i en kommentar.

Sveriges konsumenter delar också 10 tips för hur du kan avslöja om påståenden i reklam om produkters miljö- och klimatfördelar verkligen stämmer.

Fakta

Så kan du avslöja en bluff

1. Märkningar. Bara för att något ser ut som en trovärdig märkning behöver det inte vara det. Spana efter märkningar som är certifierade och som går att lita på – som till exempel Svanen, KRAV, Bra Miljöval och EU:s märkningar EU-blomman och EU-lövet.

2. Ordval. Hållbart, grönt, eco-friendly, helt naturligt, non-toxic… Det vimlar av uttryck som ska få oss att tro gott om produkten. Men förklarar/bevisar producenten på vilket sätt produkten är hållbar, helt naturlig eller giftfri? Och finns det något som de undviker att prata om?

3. Bildval. Används bilder på grönskande skogar, vackert hav? Vad vill producenten säga med det, tror du?

4. Siffror. Om det står att något producerats med 50 procent återvunnen plast, så innebär det samtidigt att andra halvan producerats med jungfrulig plast. Och om det till exempel står att ”nu är det 50% mer återvunnet material” så kan det fortfarande vara extremt lite. En ökning från 2 till 3 procent återvunnet material är också en 50-procentig höjning.

5. Frånvaro av siffror. På kläder kan man inte sällan läsa att de tillverkats av återvunnet material. Däremot inte hur mycket eller vad i plagget som är återvunnet. Är det 5 eller 70 procent av materialet? Eller är det återvunna materialet en del av tråden eller knapparna?

6. Klimatuttryck. Ingenting som produceras har noll klimatavtryck eller är klimatneutralt. Företaget kanske klimatkompenserar, men produktionen av produkterna skapar fortfarande utsläpp.

7. Grön färg. Ofta används den gröna färgen för att symbolisera miljöansvar. Hur skulle du läsa av en förpackning om den där stora gröna droppen i stället var röd?

7. Svårbegriplig information. Finns det text som ska förklara, men den är så svår att bara en forskare ska kunna förstå den? Då kanske den snarare är där för att vilseleda dig.

8. Tar credit för sånt som redan är förbjudet. Det är vilseledande om man försöker vinna tillit genom att säga att en produkt inte innehåller ett ämne som faktiskt är förbjudet. Det var därför Sveriges Konsumenter anmälde en rad tillverkare och återförsäljare av stekpannor som marknadsför stekpannor med non-stick-beläggning med argumentet ”fri från PFOA”. PFOA är förbjudet sedan 2020.

9. Överdriven påverkan. Om producenten låter påskina att något de gör har större effekt än det verkligen har. Därför anmälde vi 17 flygbolag för greenwashing, eftersom de marknadsfört flyget som om det redan fanns en lösning på klimatutsläppen på plats, trots att den ligger långt fram i tiden.

10. Återvinningsbart. Jättebra förstås med allt som kan återvinnas. Men står det tydligt vad som kan återvinnas? Är det förpackningen, produkten i sig eller lite av båda?

Källa: Sveriges Konsumenter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.