Så jobbar Wihlborgs med EU:s taxonomi

I praktiken Fastighetsbolaget Wihlborgs har påbörjat resan mot att redovisa enligt EU:s taxonomi för hållbarhet. På ett webbinarium ordnat av NMC berättade Fredrik Ljungdahl om hur Wihlborgs går till väga steg för steg – och vilka frågetecken som behöver rätas ut.

Så jobbar Wihlborgs med EU:s taxonomi
Fredrik Ljungdahl berättar om fastighetsbolaget Wihlborgs arbete med EU:s taxonomi. Foto: Wihlborgs/KamikazeArkitekter

EU:s taxonomi för hållbarhet påverkar många företag, direkt eller indirekt. De ska rapportera om hur hållbar verksamheten är enligt ett regelverk från EU. Tanken är att styra upp vad som räknas som ”hållbara” investeringar, och det är i första hand finansbranschen som ska redovisa innehållet i sina gröna fonder. Men alla bolag med över 250 anställda berörs i någon mån och 2021 ska rapportering enligt taxonomin finnas med i hållbarhetsrapporten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Undersöker hur verksamheten matchar EU:s mallar

Fastighetsbolaget Wihlborgs har påbörjat arbetet med att koppla greppet på taxonomin genom att undersöka hur den egna verksamheten faller in under de bedömningsmallar som EU levererat. Vid ett webbinarium arrangerat av NMC berättade Fredrik Ljungdahl, ESG-controller på Wihlborgs, om hur det börsnoterade fastighetsbolaget går till väga.

– Vi träffas av kravet på hållbarhetsrapport, och därför tittar vi närmare på detta. Vi har en hållbarhetsagenda precis som många andra företag, och den är bredare än vad taxonomin täcker in i nuläget, säger Fredrik Ljungdahl.

Hållbarhetsarbetet bredare än taxonomin

Wihlborgs hållbarhetsarbete handlar naturligtvis om miljöfrågor, men också om att vara en attraktiv arbetsgivare och andra sociala frågor.

– Men vi välkomnar taxonomin, som tydligt sätter ribban för vad som anses vara ett hållbart företag och vad som förväntas redovisas, säger han.

Kommer att synas i årets redovisning

Han har påbörjat arbetet genom att gå igenom dokumenten och lyfta frågan internt. Även om det inte ställs krav på redovisning enligt taxonomin förrän i årsredovisningen för 2021, så kommer den att synas redan i årets årsredovisning. För att få koll på hur Wihlborgs verksamhet ska redovisas började han med att plocka fram den svenska SNI-koden och den europeiska motsvarigheten, Nace. Koden visar vägen till rätt avdelning i det omfattande tekniska annexet.

– Där hittade vi tydlig information om vad ett sådant här företag ska rapportera, säger Fredrik Ljungdahl.

Tre aspekter att rapportera

För Wihlborgs del handlade det om tre olika aspekter som ska rapporteras framöver: energieffektivitet, att bolaget undersöker potentiella föroreningar i fastigheterna och inte bygger på naturområden, samt att energianvändningen mäts.

Detta ska redovisas genom en beskrivning, men också som andel av omsättning och kapitalinvesteringar.

Detaljer, detaljer…

Så långt verkade allting glasklart, men djävulen bor som bekant i detaljerna. Energieffektiviteten anges till exempel i primärenergianvändning per kvadratmeter och år. Men det intressanta är i det här fallet hur stor andel av fastigheterna som kvalar in bland de 15 procent som är mest effektiva i landet. Enligt annexet ska företaget då titta på energideklarationerna och den energiklassning som görs av Boverket.

– Energiklassningen har gjorts sedan 2014 och görs vara vart tionde år. Det blir ett väldigt statiskt sätt att redovisa för ett fastighetsbolag, säger Fredrik Ljungdahl.

Oklart om nyproduktion ska med

Andra frågeställningar gäller bolagets nyproduktion, som förstås medför klimatpåverkan. Den faller under en annan branschkod, och frågan är om beställaren (Wihlborgs) behöver redovisa byggentreprenörens resultat, eller ej.

– Det finns en massa frågor kopplade till detta, säger Fredrik Ljungdahl, Wihlborgs.

 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.