Re:textile ska hitta affärsmöjligheterna med upcycling

Cirkulär ekonomi Med smarta designprocesser och nya affärsmodeller kan textilier få ett längre liv. Nu satsar Västra Götalandsregionen på att bli föregångare när det handlar om miljöanpassade flöden av textilier.

Re:textile ska hitta affärsmöjligheterna med upcycling

I Sverige köper vi i genomsnitt 15 kilo textil per person och år. Fyra kilo blir kvar i garderoben, tre kilo samlas in och åtta kilo per person och år slängs. Västra Götalandsregionen har under det senaste året finansierat projektet Re:textile med mål att hitta ny affärsmodeller kring återanvändning av textilier. Nu har regionens miljönämnd beslutat att projektet ska fortsätta under ytterligare tre år. Målsättningen är att hitta designprocesser och nya affärsmodeller som gör att textilier kan få ett längre liv. Det kan exempelvis handla om produktutveckling och att utveckla tekniker och designlösningar för att uppdatera befintliga plagg genom brodyr, tryck, färgning och ny form. I projektet ingår också att undersöka nya affärsmodeller, exempelvis kring cirkulär ekonomi och tjänstifiering.

Adrian Zethraeus
Adrian Zethraeus

– I vårt uppdrag ligger att hitta nya ekonomiska möjligheter. Det är nödvändigt om vi ska får med oss även de större textilkedjorna, säger Adrian Zethraeus, projektledare på Re:textile.

Re:textile arbetar i nära samarbete med flera olika partners, bland annat Vinnova, Textilhögskolan i Borås och västsvenska företag. De kommer att genomföra workshops med syfte att utveckla cirkulära processer och skapa ett utställningsforum för att synliggöra de möjligheter som finns. Målet är också att utveckla en labbmiljö där det finns möjligheter att ta fram prototyper och nya produktionslinjer.

– Vårt mål är att tillsammans med den västsvenska textilbranschen göra det möjligt att förlänga kläders livslängd från två till tio år, säger Birgitta Nilsson som är processledare för miljöavdelningen i Västra Götalandsregionen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.