Så ska cirkulär ekonomi få fart

Cirkulär ekonomi Att på allvar komma igång med en cirkulär ekonomi är bra för både företag och samhälle. Men för att marknaden ska ta fart på allvar behövs nya politiska styrmedel, enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum.

Så ska cirkulär ekonomi få fart
Shutterstock

I norra Europa finns goda förutsättningar att komma igång med en cirkulär ekonomi eftersom fokus på miljö- och hållbarhet är stort jämfört med resten av världen. Men än så länge är det mycket prat och lite verkstad. För att företag och entreprenörer ska komma igång behövs nya policys som driver verksamheter mot cirkulära affärsmodeller, enligt en rapport som Almas Heshmati, professor på Jönköping International Business School tagit fram på uppdrag av Entreprenörskapsforum.

I rapporten föreslår han ett antal nya policys. Skattetrycket bör exempelvis ändras från beskattning av arbetskraft till beskattning av råvaror. Under ett seminarie i samband med att rapporten släpptes, får han medhåll av Anders Wijkman, ordförande i Miljömålsberedningen vilka har i uppgift att ta fram en klimatpolitik för Sverige till 2050.

– Med dagens traditionella sätt att mäta och utveckla ekonomin finns inget som favoriserar materialeffektivitet, konstaterar Anders Wijkman. 

Designfrågan viktig

För att få fart på en cirkulär ekonomi har design en viktig roll. Det måste bli lättare att plocka isär varor för att materialåtervinna delar eller byta ut enskilda delar som gått sönder.

Enligt Mats Williander, forskningsledare på Swedish ICT Viktoria, kommer övergången till en cirkulär ekonomi att stärka konkurrenskraften hos företagen. Det är fullt möjligt att kapa tillverkningskostnaderna om man designar produkter för att de ska vara cirkulära.

– Dagens produkter är gjorda för att ta slut, att försöka återtillverka dem är inte lätt eftersom de är gjorda för att gå sönder. Om man i stället designar prylarna för att vara cirkulära kommer de att kunna konkurrera ut linjära affärsmodeller, säger Mats Williander.

Nya policys

Men idag finns en stor diskrepens mellan vad som är bra ur ett företagsekonomiskt perspektiv jämfört med vad som är bra för samhället. Företag tjänar pengar på att tillverka varor av låg kvalitet så att kunderna snabbt ska behöva köpa nytt. I en cirkulär ekonomi blir affärsmodellen annorlunda. Ett hyra ut sina produkter är en modell som kommer att bli allt vanligare. När man hyr ut en tjänst som en ny slips i veckan eller belysning i en skola, blir det också plötsligt företagsekonomiskt lönsamt att tillverka produkter som håller över tid.

– Vi måste lämna den gamla ekonomin och gå in i den nya. Sverige är ett av de länder som är väl lämpade att ta ledningen på det här området , konstaterar Anders Wijkman.

Fakta

Almas Heshmatis förslag:

 

  • Sänk skatterna på arbete och öka skatterna på användande av naturresurser.
  • Skapa ekonomiska incitament för att främja intresset för att återvinna, laga och se avfall som en resurs.
  • Stifta lagar för att förhindra eller reglera miljöförstörande teknologier. Miljöregleringar tillkommer ofta för långsamt och endast som en reaktion på marknadens misslyckande.
  • Förbättra mekanismer för att upprätthålla regler och lagar på miljöområdet och gör dem mer transparenta.
  • Sprid kunskap om villkor och ramverk för främjande av hållbart företagande.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.