Regeringens miljö- och klimatbudget på fem minuter

Juridik & Politik ”Planetpaketet” är presenterat, den enligt regeringen största utgiftssatsningen i höstbudgeten. Miljö & Utvecklingen sammanfattar höjdpunkterna i regeringens miljö- och klimatbudget för de kommande åren.

Regeringens miljö- och klimatbudget på fem minuter
Bild från presskonferens

Höstbudgeten som är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, innehåller flera viktiga punkter gällande klimat, miljö och värdefull natur.

– Vi gör en omfattade satsning på miljö- och klimat. Vi kommer satsa 2,9 miljarder kronor i budgeten, ett rejält kliv framåt för svenskt miljöarbete. Sammantaget uppgår pengarna för klimat och miljö till 12,5 miljarder kronor årligen i den nya budgeten, säger Per Bolund under dagens presskonferens och fortsätter:

– Klimatpolitik är inget för fegisar. Det är en rejäl uppväxling som vi gör, och det krävs för att vi ska kunna fortsätta vara ett föredöme internationellt, som andra länder ser upp till och följer. När vi hör att både FN och miljörörelsen säger att Sverige har världens bästa klimatpolitik, så förpliktigar det, då kan vi inte gå in med nedskärningar.

Stora satsningar på industrin

Regeringen lyfter fram Sveriges tunga industrier som en stor utmaning klimatmässigt. Ny teknik behövs för att industrin ska kunna producera på ett fossilfritt sätt. Därför får regeringens satsning Industriklivet fördubblat stöd, 600 miljoner kronor mellan år 2020 och 2022.

Likaså mer än fördubblas anslaget till Klimatklivet, från 800 miljoner kronor till 1,1 miljard för år 2020. Anslaget kommer sammanlagt uppgå till 2 miljarder kronor under åren. Det inkluderar också Ladda-hemma-stödet, som är det enda av dessa stöd som kan ansökas av privatpersoner.

Mer el på vägarna

Det ska gå att köra elbil i hela landet. Regeringen satsar därför på fler laddstolpar längs med de större vägarna i landet. Satsningen får 50 miljoner kronor per år till 2022.

Regeringen föreslår även ett stöd för elektrifiering av lastbilar och arbetsmaskiner. Det slås samman med elbuss-premien och kommer sammanlagt få en anslag på 120 miljoner kronor årligen mellan år 2020 och 2022.

– De tunga transporterna och vägarbetsmaskinerna står tillsammans för 6 miljoner ton utsläpp per år. Detta är drygt 10 procent av Sveriges utsläpp, säger Isabella Lövin, och berättar att regeringen även föreslår en satsning inom sjöfarten:

– Vi behöver flytta gods från tunga lastbilar till tåg och framför allt sjöfart. Därför förlänger vi systemet med ekobonus för sjöfarten, men 50 miljoner kronor per år till 2022.

Naturvården tillbaka

Regeringen gör redan i höständringsbudgeten för 2019 en satsning på 200 miljoner kronor för att skydda värdefull natur.

– Det finns många naturområden med högt skyddsvärde som är akut hotade av avverkning. Där behöver vi gå in med akuta insatser. Vi kommer öka resurserna med 200 miljoner kronor per år mellan 2020-2022, säger Per Bolund.

I föregående höstbudget gjordes en drastisk nedskärning på skyddet av värdefull natur, som minskade med 740 miljoner kronor.

Men nu ska området byggas upp igen. Regeringen föreslår en satsning på 400 miljoner kronor för åtgärder av värdefull natur. Pengarna ska bland annat gå till att anlägga våtmarker och genomföra riktade insatser mot arter som är hotade i Sverige.

Regeringen vill också att fler ska vistas i naturen. Därför stärker de ett anslag som M och KD skar ned på kraftigt år 2018 – upprustning av vandringsleder. Nu får naturturismen ett uppsving på 20 miljoner kronor, främst gällande lederna i fjällen.

70 miljoner till pollinerande insekter

Regeringen föreslår totalt 70 miljoner kronor per år 2020-2022 för åtgärder som ska gynna pollinerande insekter i budgetpropositionen för 2020.

– Omkring en tredjedel av den mat vi äter i världen är beroende av pollinerande insekter. Många av dessa arter klassas idag som hotade i Sverige. I ljuset av detta är det regeringens ansvar att vidta kraftfulla åtgärder. Därför går vi nu fram med ett åtgärdspaket för pollinerande insekter i budgetpropositionen 2020, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Åtgärdspaketet består dels av att stärka arbetet med pollinerande insekter i miljöövervakning med 20 miljoner kronor. Dels stärks anslaget Åtgärder för värdefull natur med 50 miljoner kronor för det arbete som Naturvårdsverket gör, i samarbete med andra myndigheter och organisationer, för att gynna pollinerande insekter.

Städa upp gamla miljösynder

Regeringen förslår 240 miljoner kronor till åtgärder för havs- och vattenmiljöer. Framför allt handlar det om att åtgärda övergödningen i Östersjön, där lokala vattenvårdsprogram får medel för att göra detta. Anslaget omfattar även skydd av Sveriges vattentäkter – vilket blivit mer akut efter några års torka.

Anslaget för sanering och återställande av förorenade områden förstärks med 65 miljoner kronor.

– Det rör sig om förorenade sediment, fiberbankar, miljöfarliga vrak och gifttunnor som oansvariga verksamheter dumpat till havs. Vi vet att det finns 17 000 vrak i våra vatten, varav några tusen bedöms vara miljöfarliga och 30 akut farliga. Så det är viktigt att det finns medel för att städa upp detta, säger Isabella Lövin.

Nya reformer för stadsmiljöer

Regeringen lanserar en ny satsning för grönare och tryggare samhällen. Kommuner kommer framåt kunna söka investeringsstöd för att förbättra naturen i stadsmiljöer och värna om ekosystemtjänster. Satsningen är en fortsättning på ett tidigare stöd kring gröna städer, som haft ett högt söktryck bland kommunerna. Nu satsar regeringen 50 miljoner kronor år 2020, och ökar stödet stegvis till 200 miljoner kronor per år.

Regeringen kommer även ta fram klimatdeklarationer för bostäder, vilket ska skapa en tydlig miljömärkning som gynnar företag i byggbranschen som satsar på hållbara lösningar. Från år 2022 ska Boverket ta fram en redovisning på klimatdeklarationer. Men redan nu får Boverket 10 miljoner kronor per år, för att de så småningom ska få systemet på plats.

Läs mer: IPCC-rapporten om markanvändning på tre minuter

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.