IPCC-rapporten om markanvändning på tre minuter

IPCC I början av augusti släppte FN-organet IPCC sin rapport om markanvändning och livsmedelsförsörjning. Miljö & Utveckling sammanfattar de viktigaste delarna.

IPCC-rapporten om markanvändning på tre minuter
AdobeStock

Rapporten ”Climate Change and Land” kommer att fungera som underlag vid flera internationella förhandlingar under hösten, bland annat COP25 i Chile i december. Den består bland annat av sju extremt informationstäta kapitel och en sammanfattning för beslutsfattare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Markanvändningen avgörande

Rapporten slår fast att markanvändningen är avgörande både för mänsklighetens fortlevnad och livskvalitet. Författarna – som sammanställer det aktuella forskningsläget – skriver också att klimatförändringarna redan påverkar både livsmedelsförsörjningen och de landbaserade ekosystemen.

Alla studerade scenarior som skulle ge 1,5 till 2 graders temperaturökning innebär att markanvändningen måste förändras. Det handlar om ökad skogsplantering, minskad avverkning av skog och användning av marken för att framställa bioenergi.

Stora förändringar nödvändiga

Totalt står jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning för knappt en fjärdedel av koldioxidutsläppen i dagsläget (23 procent), enligt rapporten.

– Det är möjligt att försörja världens befolkning och samtidigt få ut bioenergi utan att öka markanvändningen, men för att det ska lyckas krävs stora förändringar, säger Hans-Otto Pörtner, som sitter ordförande i en av IPCC:s arbetsgrupper, i ett uttalande.

Bland de förändringar som undersökts har många flera positiva effekter. Förutom att minska klimatutsläppen eller öka mängden koldioxid som binds, kan de också bidra till att andra mål uppnås. Exempel på det är åtgärder för att minska ökenspridning.

Livsmedelsproduktionen viktig

Klimatåtgärder krävs inom hela kedjan för livsmedelsproduktion- och distribution, enligt rapporten. Åtgärder mot matsvinn anses viktiga. Enligt rapporten har jordbruket potentialen att minska utsläppen med 2,3 till 9,6 gigaton koldioxidekvivalenter per år till år 2050 medan potentialen i att förändra kosten globalt skulle vara någonstans mellan 0,7 och 8 gigaton. Spannet mellan högsta och lägsta siffran är stort.

Kräver inte vegetariskt

IPCC tar inte ställning för en helt vegetarisk diet. Den expert som uttalar sig i frågan, Debra Roberts, säger istället att en balanserad kost med både växtbaserad mat och mat baserad på hållbar djurhållning med små utsläpp av klimatgaser, ger stora möjligheter att begränsa klimatförändringarna.

I rapporten sammanställs också forskningsläget vad gäller koldioxidinfångning och -lagring. Författarna konstaterar att det inte finns någon patentlösning. Om en enda teknik prioriteras kommer den att öka risken för andra problem, som problem med livsmedelsförsörjning.

Koldioxidinfångningens för- och nackdelar

Att fånga in och lagra koldioxid från förbränning av biobränsle (BECCS) kan leda till ökat tryck på markanvändningen och även att mark försämras, enligt rapporten. Men även en kraftigt ökad trädplantering kan leda till problem. I rapporten analyseras en rad olika tekniker för koldioxidinfångning, deras potential och olika risker. En sammanställning finns här.

De flesta förändringarna kräver inte ökad markanvändning, enligt sammanfattningen från IPCC. En del möjliga åtgärder har till och med potential att minska behovet av den markyta som människan tar i anspråk.

De sju kapitlen handlar om:

1. Förutsättningar och kontext

2. Samspelet mellan markanvändning och klimat

3. Ökenspridning

4. Försämring av mark

5. Livsmedelstrygghet

6. Samspelet mellan dessa område och förändringar i klimatet

7. Riskhantering och beslutsfattande i relation till hållbar utveckling.

Här finns hela rapporten att ladda hem.

Läs mer: IPCC: 1,5-graders-målet möjligt att klara

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.