Nytt verktyg: Så kan risker med biologisk mångfald mätas

World Economic Forum 2023 Förlusten av natur är i högsta grad en ekonomisk fråga som påverkar näringslivet – men få företag vet hur de ska hantera frågan. Därför lanserar nu WWF ett nytt verktyg som ska hjälpa företag att hantera sina risker kring biologisk mångfald.

Nytt verktyg: Så kan risker med biologisk mångfald mätas
WWF lanserar ett nytt verktyg som ska hjälpa företag att hantera risker kopplat till biologisk mångfald. Foto: WWF.

Verktyget, eller riskfiltret, lanseras i samband med World Economic Forums konferens i Davos i Schweiz. Syftet är att hjälpa företag och finansiella aktörer att identifiera risker och vidta åtgärder kopplade till naturen i sina verksamheter, värdekedjor och innehav.

– Att förstå sina risker är ett första steg för att hantera dem och kunna sätta relevanta mål för biologisk mångfald, något som nog allt fler företag gör nu med det nya globala ramverket för naturen på plats, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF i en kommentar.

Baseras på över femtio globala datakällor

Verktyget kan användas fritt av företag i alla sektorer och länder, och anpassar sig efter bransch och geografiska förutsättningar. Det baseras på kartor och kan, med hjälpa av fler än femtio globala datakällor, visa på ett företags risker utifrån ett natur – och affärsperspektiv.

Det ska även fungera som ett hjälpmedel i företags arbete med globala ramverk som Taskforce on Nature-Related Disclosures, TNFD, Science Based Targets för Nature, SBTN och FN:s mål för hållbar utveckling, SDG.

Fakta

WWF:s riskfilter

  • Onlineplattform med WWFs riskfilter för biologisk mångfald och vatten, fritt för näringslivet att använda. Täcker alla sektorer och geografier. Ger analyser utifrån ett företags eller en portföljs specifika förutsättningar. 
  • Med drygt femtio globala datakällor täcks information om arter och ekosystem, skyddade områden och de främsta drivkrafterna till förlusten av biologisk mångfald som avskogning och förorening.  
  • Det nya Kunming-Montreal-avtalet medför sannolikt ökade krav för näringslivet att sätta mål och redovisa naturrelaterade risker och beroenden. Riskfiltret för biologisk mångfald och vatten är förenligt med kommande ramverk som Science Based Targets for Nature (SBTN) och Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). 
  • Verktyget kompletterar SBTNs femstegsprocess genom att öka företagens förståelse för sina geografiska risker relaterade till biologisk mångfald och prioritera åtgärder för att hantera dem. Riskfiltret stödjer även aktörer som vill rapportera naturrelaterade risker och möjligheter enligt TNFDs ramverk. Både SBTNs och TNFDs ramverk släpps under våren 2023.  

Källa: WWF

Riktar sig mot svenska aktörer med globala värdekedjor

För svenska aktörer riktar sig verktyget framför allt mot dem som har globala värdekedjor och portföljer.

– Det nya riskfiltret är en viktig dörröppnare för att få fler aktörer att bli medvetna om och aktivt minska sin negativa påverkan på naturen. Hittills har det saknats verktyg som stödjer bolag med relevant och vetenskapligt underlag kring risker för biologisk mångfald i värdekedja och innehav, säger Margareta Renström-Lindhe, sakkunnig biologisk mångfald och näringsliv, på Världsnaturfonden WWF i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.