Hållbarhetschefen: Med avtalet från COP15 är förutsättningarna bättre än på länge

Hållbarhetsåret Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef på Handelsbanken, hoppas och tror att frågorna om biologisk mångfald skydd av natur, och i förlängningen cirkularitet, får ännu mer fokus under det kommande året. Läs hennes spaningar om året som gått och det som kommer.

Hållbarhetschefen: Med avtalet från COP15 är förutsättningarna bättre än på länge
Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef på Handelsbanken.

Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhetschef på Handelsbanken, konstaterar att 2022 bjöd på både ljus och mörker och att fred, säkerhet, demokrati och energisäkerhet var några av de frågor som aktualiserades under året.

– Kanske var 2022 också det år vi på allvar började diskutera målkonflikterna inom hållbarhetsfrågorna. Jag hoppas också det blev året som biologisk mångfald, tillsammans med klimatfrågorna blev en naturlig del av diskussionerna inom såväl företagen som hemma vid köksborden, säger hon till Miljö & Utveckling.

Vilka var hållbarhetshöjdpunkterna under 2022?

– EU:s tydliga ledarskap inför såväl energikrisen som genomförandet av klimatomställningen. Satsningen på förnybar energi i US Anti-Inflation Act samt FN-konferensen COP15 i Montreal är andra höjdpunkter, inte minst sistnämnda avtalet för att skydda biologisk mångfald, som jag hoppas kommer bli en historiskt vändpunkt.

På årets nedsida nämner Catharina Belfrage Sahlstrand främst kriget i Ukraina och att människor på många håll i världen behöver slåss för sina rättigheter och frihet.

– Economists Demokratiindex fortsätter falla för såväl Europa som för världen i stort. Insikten att demokrati är ett gemensamt ansvar och tyvärr ingen självklarhet är något vi alla måste tänka på.

Vad har du för förhoppningar och farhågor inför miljö- och hållbarhetsåret 2023?

– Ett bättre år för fred, stabilitet och säkerhet. Förhoppningsvis får även frågorna om biologisk mångfald och skydd av natur, och i förlängningen cirkularitet, ännu mer fokus och fart. Jag tror jag sa så inför 2020 och 2021 också men med avtalet från COP15 är förutsättningarna bättre än på länge.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.